1

Ochrona prawna:

Ubezpieczenie prawnicze zapewnia ochronę w sporach prawno-cywilnych, włączając między innymi prawo: drogowe, pracy, nieruchomości, czy roszczenia odszkodowawcze. Pokrywa koszty usług prawnych, w tym honoraria adwokatów i koszty sądowe.
2

Dostęp do specjalistów:

Ubezpieczenie prawnicze zapewnia dostęp do wykwalifikowanych prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa.
3

Pokrycie kosztów prawnych:

Ubezpieczenie prawnicze obejmuje koszty związane z usługami prawnymi, takie jak honoraria adwokatów, opłaty sądowe, koszty biegłych, tłumaczy, dochodzenie roszczeń.
4

Pomoc i doradztwo prawne:

Ubezpieczenie prawnicze zapewnia konsultacje z prawnikami w przypadku problemów prawnych i pytań dotyczących różnych zagadnień prawnych.
5

Redukcja ryzyka finansowego:

Ubezpieczenie prawnicze minimalizuje ryzyko finansowe związane z postępowaniami prawnymi, zapewniając pokrycie kosztów sądowych i honorariów adwokatów.
6

Pomoc i doradztwo prawne:

Ubezpieczenie prawnicze zapewnia konsultacje z prawnikami w przypadku problemów prawnych i pytań dotyczących różnych zagadnień prawnych.