Skip to main content
UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ

Obszary ubezpieczenia prawnego

Nawet jeśli masz rację, nie zawsze oznacza to, że masz rację.

Skontaktuj się z nami

Sprawy prywatne

sprawy prywatne 1

Ubezpieczenie ochrony prawnej w dziedzinie prawa cywilnego obejmuje spory związane z życiem prywatnym. Mogą do tego należeć następujące obszary prawne:

Ubezpieczenie ochrony prawnej w dziedzinie prawa cywilnego obejmuje spory związane z życiem prywatnym. Mogą do tego należeć następujące obszary prawne:

 • Ochrona prawna w dziedzinie prawa umów i prawa rzeczowego
  Przykład: Hotel nie odpowiada opisowi w katalogu turystycznym
 • Ochrona prawna podatkowa
  Przykład: Koszty uzyskania przychodu nie są uznawane przez urząd skarbowy
 • Ochrona prawna odszkodowawcza
  Przykład: Wniosek o odszkodowanie po wypadku
 • Ochrona prawna w zakresie prawa społecznego
  Przykład: Spory dotyczące klasyfikacji niepełnosprawności
 • Ochrona prawna w zakresie prawa administracyjnego
  Przykład: Konflikt w sprawie przyznania miejsca w przedszkolu
 • Ochrona prawna w zakresie prawa karnego
  Przykład: Zarzut nieumyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu
 • Ochrona prawna w przypadku wykroczeń
  Przykład: Zarzut zakłócenia spokoju nocnego
 • Ochrona prawna ofiar
  Przykład: Dochodzenie praw obywatelskich po przestępstwie
 • Ochrona prawna doradcza w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego
  (u większości ubezpieczycieli objęta jest tylko pierwsza konsultacja, a nie procesy sądowe)
  Przykład: Spór dotyczący alimentów

Sprawy zawodowe

sprawy zawodowe

W Niemczech obowiązuje ustawa, która nakłada na obie strony sporu związanego z prawem pracy obowiązek ponoszenia kosztów procesowych do pierwszej instancji włącznie, niezależnie od wyniku postępowania sądowego.

Szczególnie w pracy mogą szybko pojawić się spory dotyczące nieuzasadnionych upomnień i zwolnień, treści w świadectwach pracy, postanowień w umowie o pracę lub nieotrzymanych wypłat wynagrodzenia. Ubezpieczenie ochrony prawnej w dziedzinie prawa pracy pokrywa koszty sądowe, koszty opinii biegłego i opłaty adwokackie związane z sporami związanymi z pracą.

Ruch drogowy

ruch drogowy

Ubezpieczenie ochrony prawnej w dziedzinie ruchu drogowego na przykład zapewnia ochronę prawna w przypadku wypadków drogowych, sporów na drodze, konfliktów z warsztatami samochodowymi i salonami samochodowymi, roszczeń o odszkodowanie i kary finansowe. Wiele polis ubezpieczeniowych oferuje również ochronę prawna dla ubezpieczonych osób, gdy poruszają się jako rowerzyści, piesi lub korzystają z środków transportu publicznego.

Zakres ubezpieczenia obowiązuje w zależności od ubezpieczyciela w Europie lub na całym świecie.

Sprawy mieszkaniowe

sprawy mieszkaniowe

Ubezpieczenie ochrony prawnej dotyczące mieszkań, często nazywane również ubezpieczeniem prawnym dotyczącym najmu, zapewnia ochronę prawna w przypadku problemów prawnych związanych z wynajmowanymi nieruchomościami i działkami oraz z właścicielami tych nieruchomości. Obejmuje to na przykład spory dotyczące wysokości czynszu, rozliczeń kosztów eksploatacji, wypowiedzeń z powodu własnych potrzeb lub szkód w mieszkaniu.

Również właściciele nieruchomości mogą zabezpieczyć się przed problemami prawowymi związanymi z najemcami za pomocą osobnego ubezpieczenia ochrony prawnej właściciela nieruchomości.

Ubezpieczenie ochrony prawnej dla firm

ubezpieczenie ochrony prawnej dla firm

Ubezpieczenie ochrony prawnej dla firm zapewnia ochronę dla przedsiębiorców i ich pracowników w przypadku sporów prawnych związanych z ich pracą. Ubezpieczenie ochrony prawnej dla firm jest ważne, aby móc dochodzić swoich praw w sferze prawnej. Dlatego też potrzebujesz ubezpieczenia ochrony prawnej dla firm we wszystkich sprawach prawnych, które aktywnie inicjujesz. Jednakże także w przypadkach, w których zostajesz pozwany – na przykład z powodu hałasu lub zwolnienia pracownika – ubezpieczenie ochrony prawnej dla firm stanowi wsparcie. Ubezpieczenie ochrony prawnej dla firm może zawierać te same działy co ubezpieczenie dla osób prywatnych.

ubezpieczenie ochorny prawnej

Kiedy potrzebujesz ubezpieczenia ochrony prawnej?

Ubezpieczenie ochrony prawnej umożliwia Ci ochronę przed kosztami związanymi z wynajęciem prawnika i kosztami sądowymi, które wynikają z sporu sądowego.

Ponieważ w zależności od wartości sporu mogą powstawać często wysokie sumy, ubezpieczenie ochrony prawnej jest sensowne by zredukować koszty i uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej.