Skip to main content

Firma jednoosobowa: forma prawna, odpowiedzialność i założenie firmy

Niewiele decyzji podczas zakładania firmy lub rozpoczynania działalności jest tak dalekosiężne jak ta, która forma prawna powinna zostać wybrana dla firmy. Jakie konsekwencje wybór formy prawnej dla firmy jednoosobowej przynosi z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej i co jeszcze należy wziąć pod uwagę podczas zakładania działalności jako firma jednoosobowa, wyjaśnia ten artykuł.
Kiedy forma prawna firmy jednoosobowej nadaje się do założenia?
Dla wielu młodych przedsiębiorców rozpoczynających działalność na własną rękę, szczególnie ważne jest, aby utrzymać biurokrację i koszty na niskim poziomie, gdy decyzja o podjęciu działalności na własną rękę zostaje podjęta – szczególnie, gdy chce się na przykład najpierw rozpocząć działalność na własną rękę na pół etatu.
W tym celu najbardziej nadaje się założenie firmy jednoosobowej. Zaleta: generują one prawie żadnych kosztów administracyjnych i bardzo niskie koszty; co więcej, nie jest wymagany minimalny kapitał. Kluczowe jest to, że w firmie jednoosobowej istnieje tylko jedna osoba posiadająca firmę, która jednocześnie pełni funkcję zarządu. Powszechne formy prawne firm jednoosobowych to formy prawne z nieograniczoną odpowiedzialnością, takie jak:
Małe firmy Kupiec (Kaufmann e.K.) jako pełnoprawna firma jednoosobowa i Wolni zawodowcy
Ponadto, firmy jednoosobowe mają również możliwość wyboru formy prawnej z ograniczoną odpowiedzialnością w formie założenia jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (UG), jednoosobowa GmbH lub jednoosobowa AG. Jednak zazwyczaj wymaga to wysokiego kapitału początkowego i wiąże się z dodatkowymi formalnościami i kosztami, dlatego zazwyczaj jest to sensowne tylko dla większych przedsięwzięć.
Zdecydowanie zaleca się, aby podczas zakładania działalności skonsultować się w sprawie możliwych form prawnych i związanej z nimi odpowiedzialności. Często koszty takiej konsultacji mogą być pokryte lub zmniejszone dzięki dofinansowaniu dla osób zakładających działalność gospodarczą od urzędu pracy, co odciąża konto firmowe.

Samozatrudnienie, małe firmy czy kupiec: jakie są różnice?

W zależności od rodzaju firmy jednoosobowej, istnieją różne wymagania dla osób prowadzących działalność na własną rękę, małych firm i zarejestrowanych kupców.
Samozatrudnienie male firmy czy kupiec jakie sa roznice

Skontaktuj się z nami

kontakt

Przelicz składkę

kalkulator

Firma jednoosobowa: Odpowiedzialność z majątkiem prywatnym?

Osoba, która podejmuje działalność gospodarczą i nie wybiera żadnej (szczególnej) formy prawnej, jest w zasadzie automatycznie firmą jednoosobową. W tej formie prawnej obowiązuje nieograniczona odpowiedzialność majątkiem prywatnym. Oznacza to, że odpowiada się całym majątkiem prywatnym za wszystkie zobowiązania firmy.
Wskazówka: Firmy jednoosobowe mogą ograniczyć ryzyko odpowiedzialności za pomocą ubezpieczenia, np. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody majątkowe. Zaleca się również rozważenie zawarcia ubezpieczenia ochrony prawnej dla firm dla osób samozatrudnionych, które wchodzą w życie w przypadku sporów prawnych związanych z prowadzeniem działalności na własną rękę.
Ochrona majątku prywatnego poza tym jest możliwa tylko wtedy, gdy części majątku lub nieruchomości są przenoszone na małżonków, dzieci, rodziców lub inne osoby zaufane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
Takie transfery mogą być kwestionowane przez wierzycieli, zwłaszcza w przypadku sporów. Upadłość firmy często wiąże się również z upadłością osoby fizycznej.

Wskazówka dotycząca ochrony prawnej

Ochrona prawna dla firm pomaga w sporach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, samodzielnym użytkowaniem budynku firmowego lub ruchem drogowym. Szczególnie na początku zakładania firmy, odpowiednie ubezpieczenie ochrony prawnej jest sensowne.
Pilne pytania prawne mogą być wyjaśnione  za pomocą telefonicznej konsultacji początkowej z kompetentnymi prawnikami.
Dowiedz się więcej!

Firma jednoosobowa: Założenie

Często pierwszym krokiem w samozatrudnienie jest prawne założenie firmy. Osoba, która działa samodzielnie, często rejestruje firmę jednoosobową. Małe firmy i kupcy należą do firm jednoosobowych.
Przeciwnie, osoby prowadzące działalność na własną rękę jako firmy jednoosobowe nie prowadzące działalności gospodarczej. Nie można swobodnie wybrać tej formy prawnej, ponieważ jest ona związana z wymogami prawnymi i jest dostępna tylko dla określonych grup zawodowych (np. notariuszy, doradców podatkowych, aptekarzy…).
Dla małych firm i kupców obowiązują następujące formalności rejestracyjne:
 • Samozatrudnienie: zgłoszenie do urzędu skarbowego (od urzędu skarbowego otrzymuje się numer podatkowy dla firmy)
 • Małe firmy: zgłoszenie do urzędu gospodarczego (w przypadku większych dochodów, nawet mała firma musi dokonać wpisu do rejestru handlowego)
 • Kupiec (e.K.): zgłoszenie do urzędu skarbowego i odpowiedniej izby + wpis do rejestru handlowego + zgłoszenie działalności gospodarczej

Koszty założenia firmy jednoosobowej:

Założenie firmy wiąże się z różnymi kosztami w zależności od formy firmy:
 • Samozatrudnienie/Wolny zawód: brak kosztów (kapitał i wkłady rzeczowe są ustalane samodzielnie)
 • Małe firmy: koszty notarialne (wpis do rejestru handlowego jako kupiec prowadzący działalność gospodarczą) lub
 • Przedsiębiorcy: opłata lokalnego urzędu nadzoru gospodarczego (przy rejestracji)

Nadanie nazwy firmie jednoosobowej:

Z punktu widzenia prawnego, firmy jednoosobowe, tj. osoby samozatrudnione/wolne zawody i przedsiębiorcy, nie mogą oficjalnie nazywać się “firmą”, ponieważ stawia się im wyższe wymagania formalne. Niemniej jednak, w codziennym języku, mówi się o firmach jednoosobowych jako o firmach, na przykład w kontekście “nazwy firmy”.

Firma jednoosobowa ma wytyczne dotyczące nazewnictwa firmy, zgodnie z którymi nazwa firmy musi zawierać następujące cechy:

 • Imię i nazwisko (dla samozatrudnionych/wolnych zawodów wystarczy nazwisko)
 • Dodanie nazwy branży, rzeczy lub fantazji (można je również łączyć)
 • Nazwa firmy nie może wprowadzać w błąd
 • Ewentualnie dodatkowe oznaczenia branżowe, które wskazują na produkty lub usługi

Firma jednoosobowa: Podatki

Firmy jednoosobowe muszą jedynie określić swój zysk. Odbywa się to za pomocą rachunku zysków i strat. Nie jest konieczne sporządzanie bilansu. Wynikają z tego następujące podatki, które muszą być odprowadzone:

 • Podatek dochodowy + dodatek solidarnościowy
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (+ składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników)
 • Ewentualnie podatek od wartości dodanej

Państwowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób samozatrudnionych

Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne jest obliczana procentowo od dochodów, ale wynosi co najmniej 153,53 euro miesięcznie. Wynika to z faktu, że w przypadku samozatrudnienia, dochód miesięczny nie może być niższy niż 1.096,67 euro. Jeżeli dochód jest dość wysoki, mogą wystąpić również składki wynoszące około 800 euro. Należy pamiętać, że składka wzrasta i maleje wraz z (zmiennym) dochodem. Dodatkowo, w GKV można ubezpieczyć małżonków i dzieci.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla osób samozatrudnionych

Dla firm jednoosobowych z wysokimi dochodami, prywatne ubezpieczenie zdrowotne (PKV) może być bardziej odpowiednie. Składki PKV zaczynają się zazwyczaj od 346 euro, a próg dla składek na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 4.837,50 euro miesięcznie. Dochód, który przekracza tę kwotę, jest wolny od składek. Świadczenia PKV mogą być dostosowane do wieku lub ewentualnych chorób przewlekłych. Dla małżonków i dzieci musi jednak zostać zawarte dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.

Firma jednoosobowa: Zalety i wady

KORZYSCI
Artykuł ten nie stanowi porady prawnej ani księgowej i zaleca się skonsultowanie się z doradcą księgowym lub prawnikiem przed założeniem działalności.

FAQ

Czym jest firma jednoosobowa?

Firma jednoosobowa to typ firmy, w której istnieje tylko jedna osoba posiadająca firmę, która jednocześnie pełni funkcję zarządu.

Jakie są zalety założenia firmy jednoosobowej?

Firmy jednoosobowe generują prawie żadnych kosztów administracyjnych i bardzo niskie koszty; co więcej, nie jest wymagany minimalny kapitał.

Czy firma jednoosobowa odpowiada swoim majątkiem prywatnym?

Tak, w firmie jednoosobowej obowiązuje nieograniczona odpowiedzialność majątkiem prywatnym. Oznacza to, że odpowiada się całym majątkiem prywatnym za wszystkie zobowiązania firmy.

Jakie są różnice między samozatrudnieniem, małą firmą i kupcem?

W zależności od rodzaju firmy jednoosobowej, istnieją różne wymagania dla osób prowadzących działalność na własną rękę, małych firm i zarejestrowanych kupców.

Jakie są koszty założenia firmy jednoosobowej?

Założenie firmy wiąże się z różnymi kosztami w zależności od formy firmy, takimi jak koszty notarialne, opłata lokalnego urzędu nadzoru gospodarczego przy rejestracji.

Jakie są zasady dotyczące nazewnictwa firmy jednoosobowej?

Firma jednoosobowa ma wytyczne dotyczące nazewnictwa firmy, zgodnie z którymi nazwa firmy musi zawierać takie elementy jak imię i nazwisko, dodatek nazwy branży, rzeczy lub fantazji, nazwa firmy nie może wprowadzać w błąd.

Jakie ubezpieczenie zdrowotne jest odpowiednie dla osób samozatrudnionych?

Z samozatrudnieniem lub działalnością na własną rękę, ubezpieczenie zdrowotne można realizować za pośrednictwem państwowego lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Które ubezpieczenie zdrowotne jest odpowiednie, zależy od różnych czynników, takich jak wysokość dochodów czy sytuacja rodzinna. W ramach odpowiedniego doradztwa, skontaktuj się z naszym biurem w celu uzyskania iodpwoedniej odpowiedzi.

Skontaktuj się z nami

kontakt

Przelicz składkę

kalkulator
Informacje ogólne

Odśnieżanie: Kto, kiedy i jak często musi odśnieżać?

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym obowiązków odśnieżania dla właścicieli i najemców, w tym praktycznych…
Informacje ogólne

Opony zimowe w Niemczech. Kluczowe informacje

Nadejście zimy i spadek temperatur oznaczają, że drogi mogą stać się śliskie, a kierowcy muszą…
Informacje ogólne

Błąd w przelewie: Jak odzyskać przelane pieniądze

Prawie codziennie mamy do czynienia z nowoczesnymi transakcjami płatniczymi. Najczęściej dokonujemy przelewów lub bierzemy udział…
A.Niemiec- Specjalista ds. ubezpieczeń ochrony prawnej

About A.Niemiec- Specjalista ds. ubezpieczeń ochrony prawnej