Skip to main content

Osoby, które dostają umowę o pracę na czas określony, na początku nie uważają tego za problem: lepiej mieć pracę na czas określony niż wcale!
Jednak aby móc planować przyszłość, potrzebna jest stabilna podstawa w postaci stałego dochodu – a co za tym idzie, stałego zatrudnienia.

Ale co, jeśli pracodawca chce przedłużyć umowę, ale znów tylko na czas określony? I to ciągle się powtarza? W niektórych branżach taka praktyka niestety jest powszechna.
Dla pracowników zatrudnionych na czas określony jest to frustrujące i irytujące. I słusznie zadają sobie pytanie: Czy zarząd może to w ogóle robić?

Umowy na czas określony – w jakich przypadkach są one dozwolone?

Zła wiadomość: W określonych okolicznościach nawet tzw. “łańcuchowe umowy na czas określony” są dozwolone. Dobra wiadomość: Muszą istnieć uzasadnione powody. W przeciwnym razie pracownicy nie mogą być zatrudniani na czas określony bez ograniczeń!

Oto powody uzasadniające umowę o pracę na czas określony:

Skontaktuj się z nami

kontakt

Przelicz składkę

kalkulator
  1. Uzasadnione powodyMoże to na przykład dotyczyć sytuacji, gdy potrzeba jest tymczasowa lub – na przykład w sektorze publicznym – dostępne są tylko środki czasowe o ograniczonym okresie obowiązywania.Uwaga: Teoretycznie zawsze można przedłużyć nową umowę na czas określony, pod warunkiem że istnieje uzasadniony powód. W razie wątpliwości pracodawcy muszą to udowodnić.
  2. Bez uzasadnionego powoduTak, również wtedy umowa na czas określony jest możliwa, ale taki kontrakt może być przedłużany maksymalnie trzykrotnie i łącznie nie może trwać dłużej niż dwa lata – przynajmniej u tego samego pracodawcy. Osoba zmieniająca miejsce pracy może być oczywiście ponownie zatrudniona na czas określony w nowej firmie.
  3. CelowośćUmowy na czas określony kończą się, gdy cel umowy przestaje istnieć – na przykład gdy pracownik, którego miała dotyczyć, wraca z urlopu lub gdy określone wydarzenie, takie jak targi, jubileusz czy projekt, się zakończyło.
  4. Przypadek specjalny:Pracownicy, którzy ukończyli 52 lata i byli wcześniej bezrobotni przez co najmniej cztery miesiące, mogą być zatrudniani wielokrotnie na czas określony nawet bez uzasadnionego powodu, łącznie przez maksymalnie pięć lat.
  5. Przypadek specjalny: firmy po założeniuW ciągu pierwszych czterech lat po założeniu firmy zatrudnienie na czas określony jest dozwolone bez uzasadnionego powodu przez okres do czterech lat; w ciągu tej łącznej czterolatki można również wielokrotnie przedłużać umowę na czas określony w kalendarzu. To nie dotyczy jednak nowych firm powstałych w związku z przekształceniem prawnym przedsiębiorstw i koncernów. Istotnym momentem dla ustalenia daty założenia firmy jest rozpoczęcie działalności gospodarczej, które to musi być zgłoszone gminie lub urzędowi skarbowemu zgodnie z § 138 kodeksu podatkowego.Nawiasem mówiąc: Jeśli firma proponuje umowę na czas określony jako alternatywę dla okresu próbnego, może to zrobić zarówno bez uzasadnionego powodu, jak i w celu określonym.

Prawo

Umowy o pracę na czas określony regulowane są w ustawie o pracy na czas określony i umowach o pracę na niepełny etat.

Umowa na czas określony wygasła – ale nikt się tym nie przejmuje?

Co zrobić, jeśli umowa na czas określony formalnie wygasła, ale pracownik nadal przychodzi codziennie i normalnie pracuje? To pytanie wcale nie jest tak odległe, ponieważ w praktyce zdarza się to dość często – również to, że firma nadal wypłaca wynagrodzenie.

W takim przypadku automatycznie powstaje umowa o pracę na czas nieokreślony. O ile pracodawca nie wie, że praca nadal jest wykonywana, lub zaniedbał niezwłoczne zgłoszenie sprzeciwu wobec kontynuowanej pracy.

Kiedy umowy na czas określony są nieważne?

  1. Jeśli zostały zawarte ustnie, a nie pisemnie.
  2. Jeśli umowa na czas określony bez uzasadnionego powodu została przedłużona już więcej niż trzy razy lub trwała łącznie dłużej niż dwa lata.
  3. Jeśli przy przedłużeniu umowy na czas określony zmieniły się szczegóły, takie jak wynagrodzenie.
  4. Jeśli uzasadnienie braku jest przekonujące.
  5. Jeśli cel umowy nie istnieje, a stosunek pracy nadal trwa.

W każdym z tych przypadków i wielu podobnych umowa na czas określony staje się teraz umową na czas nieokreślony!

Jak przekształcić nieważną umowę na czas określony w umowę na czas nieokreślony?

Jeśli umowa o pracę na czas określony stała się nieważna z któregoś z wyżej wymienionych powodów, pracodawca musi zatrudnić pracownika na czas nieokreślony. Jeśli tego nie zrobi, pracownik ma dokładnie trzy tygodnie od zakończenia umowy na czas określony, aby złożyć pozew do sądu rejonowego. Jeśli ta termin zostanie przekroczony, szansa na uzyskanie umowy na czas nieokreślony jest niewielka. W takich przypadkach zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy. Warto również rozważyć polisę ochrony prawnej zawodowej w przypadku takich sytuacji.

Co się dzieje po zakończeniu umowy na czas określony?

Aby móc ubiegać się o nową pracę po zakończeniu umowy na czas określony, przyda się świadectwo pracy. Nawiasem mówiąc, pracownicy mają prawo do otrzymania takiego świadectwa nawet w przypadku umów terminowych, i to na tyle wcześnie przed zakończeniem umowy, ile wynika to z ustawowego okresu wypowiedzenia. Ponieważ stosunek pracy wciąż trwa w tym czasie, świadectwo nazywane jest “świadectwem przejściowym” lub “świadectwem tymczasowym”.

Wskazówka dotycząca ochrony prawnej

Polisa ochrony prawnej zawodowej zapewnia niezbędne finansowe zabezpieczenie, aby móc egzekwować swoje prawa w sporach związanymi z działalnością zawodową. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji! Nasi Klienci mogą wygodnie i bezpośrednio uzyskać odpowiedzi na pilne pytania prawne za pośrednictwem konsultacji z doświadczonymi, polskojęzycznymi prawnikami.

Artykuł ten nie stanowi porady prawnej  i zaleca się skonsultowanie się z  prawnikiem.

FAQ

Oto 5 często zadawanych pytań (FAQ) dotyczących umów o pracę na czas określony:

1 Pytanie: Jak często można przedłużać umowę o pracę na czas określony?
Odpowiedź: Umowę o pracę na czas określony można przedłużyć maksymalnie trzykrotnie. Łączny okres trwania takiej umowy z tym samym pracodawcą nie może przekroczyć dwóch lat.

2 Pytanie: Czy istnieje ograniczenie wiekowe dla wielokrotnego przedłużania umowy o pracę na czas określony?
Odpowiedź: Tak, pracownicy, którzy ukończyli 52 lata i byli wcześniej bezrobotni przez co najmniej cztery miesiące, mogą być wielokrotnie zatrudniani na czas określony bez uzasadnionego powodu, łącznie przez maksymalnie pięć lat.

3 Pytanie: Czy pracownik może żądać umowy na czas nieokreślony, jeśli umowa o pracę na czas określony została wielokrotnie przedłużona?
Odpowiedź: Tak, jeśli umowa o pracę na czas określony została przedłużona wielokrotnie i nie ma uzasadnionego powodu, pracownik może żądać zatrudnienia na czas nieokreślony.

4 Pytanie: Co się dzieje, jeśli umowa o pracę na czas określony została przedłużona, ale pracownik dalej pracuje i otrzymuje wynagrodzenie?
Odpowiedź: Jeśli umowa na czas określony została przedłużona niezgodnie z przepisami, automatycznie przekształca się w umowę na czas nieokreślony. Jednak pracodawca może uniknąć tego skutku, jeśli nieświadomie kontynuował pracę lub nie złożył sprzeciwu wobec kontynuowanej pracy.

5 Pytanie: Czy umowa na czas określony może być zawarta ustnie?
Odpowiedź: Umowa o pracę na czas określony musi być zawarta na piśmie, aby była ważna. Umowy ustne tego rodzaju są nieważne zgodnie z przepisami prawa pracy.

Skontaktuj się z nami

kontakt

Przelicz składkę

kalkulator
Informacje ogólne

Odśnieżanie: Kto, kiedy i jak często musi odśnieżać?

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym obowiązków odśnieżania dla właścicieli i najemców, w tym praktycznych…
Informacje ogólne

Opony zimowe w Niemczech. Kluczowe informacje

Nadejście zimy i spadek temperatur oznaczają, że drogi mogą stać się śliskie, a kierowcy muszą…
Informacje ogólne

Błąd w przelewie: Jak odzyskać przelane pieniądze

Prawie codziennie mamy do czynienia z nowoczesnymi transakcjami płatniczymi. Najczęściej dokonujemy przelewów lub bierzemy udział…
A.Niemiec- Specjalista ds. ubezpieczeń ochrony prawnej

About A.Niemiec- Specjalista ds. ubezpieczeń ochrony prawnej