Skip to main content

Samodzielna i w ciąży – na co powinny zwrócić uwagę przyszłe matki

Oprócz poszukiwania odpowiedniego imienia i zakupu podstawowego wyposażenia, dla przyszłych matek, które prowadzą działalność na własną rękę, finansowe zabezpieczenie jest podstawowym pytaniem. Ponieważ w przeciwieństwie do zatrudnionych kobiet, nie ma urlopu macierzyńskiego, który dla pracowników zaczyna się automatycznie sześć tygodni przed porodem i kończy się osiem tygodni po porodzie. Ale również samozatrudnione pracownice powinny w tym czasie odpoczywać. Aby przeciwdziałać związanemu z tym utracie zarobków, istnieje wiele możliwości zabezpieczenia i ubezpieczenia, które oferują wsparcie finansowe.

Zasiłek macierzyński – dostosuj ubezpieczenie zdrowotne na czas

Osoby samozatrudnione, które dobrowolnie ubezpieczone są w publicznym ubezpieczeniu zdrowotnym, powinny dostosować swoje ubezpieczenie na początku planowania rodziny – czyli przed początkiem ciąży – tak, aby przysługiwało im świadczenie chorobowe. Wiele kas oferuje samozatrudnionym nieco droższy taryf wyborczy. W przypadku choroby, kasa płaci samozatrudnionym świadczenie chorobowe, a w ciąży zasiłek macierzyński. Wynosi on 70 procent dotychczasowego dochodu. Prywatnie ubezpieczone kobiety w ciąży nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego, ale mogą mieć prawo do innych świadczeń od swojej kasy chorych. Dlatego też powinny się one jak najwcześniej zorientować i dostosować istniejące umowy.

Utrata zarobków po porodzie: Wizyta w urzędzie socjalnym może się opłacić

Osoby samozatrudnione, które chcą opiekować się swoim dzieckiem i w tym czasie nie mogą lub nie chcą pracować, ryzykują tym samym obniżenie zarobków lub nawet całkowitą utratę zarobków. W takim przypadku osoby samozatrudnione mogą złożyć wniosek o pomoc w szczególnych sytuacjach życiowych w urzędzie socjalnym i otrzymać wsparcie finansowe.

Skontaktuj się z nami

kontakt

Przelicz składkę

kalkulator

Zasiłek rodzicielski – także osoby samozatrudnione mają prawo

Dobra wiadomość jest taka, że osoby samozatrudnione mają również prawo do zasiłku rodzicielskiego. Ponieważ jest on zależny od dochodów, również osoby niezatrudnione muszą udowodnić swoje dochody. Podstawą jest tutaj decyzja podatkowa, która odnosi się do roku przed narodzinami dziecka. Jako dochód liczy się zysk pomniejszony o podatki. Jeśli ta decyzja podatkowa jeszcze nie jest dostępna, zasiłek rodzicielski jest tymczasowo obliczany na podstawie rachunku zysków i strat lub decyzji o płatności zaliczkowej. Samozatrudnione matki otrzymują wtedy, tak jak pracownicy, zasiłek rodzicielski w wysokości od 65 do 100 procent dochodu. Maksymalna kwota wynosi również dla osób samozatrudnionych 1.800 euro miesięcznie. W zależności od rodzaju ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłek rodzicielski jest wypłacany bezpośrednio po narodzinach lub po zakończeniu płatności zasiłku macierzyńskiego przez publiczną kasę chorych.

Czy osoby samozatrudnione otrzymują zasiłek na dziecko?

Zasiłek na dziecko przysługuje każdemu – niezależnie od stosunków zatrudnienia i dochodów, ponieważ jest częścią kompensacji świadczeń rodzinnych. Jest to świadczenie państwowe dla osób uprawnionych do wychowania dzieci i ma na celu złagodzenie obciążenia finansowego związanego z dziećmi. Aby otrzymać to świadczenie, należy złożyć wniosek w kasie rodzinnej Agencji Pracy w miejscu zamieszkania. Warunkiem otrzymania zasiłku na dziecko jest zatem miejsce zamieszkania w Niemczech.

Te dodatkowe ubezpieczenia są sensowne

Każdy, kto prowadzi działalność na własną rękę, powinien wykupić ubezpieczenie ochrony prawnej dla firm. Szczególne znaczenie ma ono jednak w ciąży lub po porodzie. Ta polisa, zwana również ubezpieczeniem ochrony prawnej dla firm lub ochroną prawnej dla przedsiębiorstw, pokrywa koszty, które mogą wyniknąć w ramach działalności biznesowej w przypadku możliwych sporów prawnych. Chroni ona pojedynczą przedsiębiorczynię (lub jej firmę jako osobę prawną) przed ryzykiem ponoszenia kosztów adwokata i procesu w przypadku sporu prawnego.
Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują tę formę ochrony prawnej w różnym zakresie i z różnym zakresem świadczeń. W przypadku sporu prawnego pokrywane są koszty adwokata i sądu, a w przypadku przegranej także koszty przeciwnika procesowego. Skontaktuj się z naszym specjalistą, który przygotuje ofertę dopasowana do osobistych potrzeb i indywidualnych wymagań.
Te składki ubezpieczeniowe mogą być obniżone
Obciążenie finansowe, które może wyniknąć z narodzin dziecka, jest duże. Istnieje jednak możliwość obniżenia niektórych płatności na pewien czas. Należą do nich na przykład składki na prywatne ubezpieczenia na życie i emerytalne. Zaleca się, aby jak najwcześniej skontaktować się z odpowiednim ubezpieczycielem i dokładnie wyjaśnić szczegóły. Później płatności składek mogą być ponownie podjęte w pełnym zakresie.
Dowiedz się więcej!

Gdzie mogę znaleźć wsparcie od osób o podobnych poglądach?

Kobiety, które są matkami i jednocześnie przedsiębiorczyniami, są nazywane MomPreneurs, składające się z angielskiego “Mom” i francuskiego “Entrepreneur”. Na mompreneurs.de kobiety, które chcą założyć własną firmę lub już to zrobiły, znajdą sieć i przewodnik do właściwej równowagi między samorealizacją a życiem rodzinnym.
Artykuł ten nie stanowi porady prawnej ani księgowej i zaleca się skonsultowanie się z doradcą księgowym lub prawnikiem przed założeniem działalności.

FAQ

Czy samozatrudnione kobiety w ciąży mają prawo do zasiłku macierzyńskiego?

Tak, samozatrudnione kobiety w ciąży mają prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeśli są dobrowolnie ubezpieczone w publicznym ubezpieczeniu zdrowotnym. Wysokość zasiłku wynosi 70% dotychczasowego dochodu.

Czy samozatrudnione kobiety mają prawo do zasiłku rodzicielskiego?

Tak, samozatrudnione kobiety mają prawo do zasiłku rodzicielskiego. Wysokość zasiłku zależy od dochodów i wynosi od 65 do 100 procent dochodu. Maksymalna kwota wynosi 1.800 euro miesięcznie.

Czy samozatrudnione kobiety mają prawo do zasiłku na dziecko?

Tak, zasiłek na dziecko przysługuje każdemu, niezależnie od stosunków zatrudnienia i dochodów. Aby otrzymać to świadczenie, należy złożyć wniosek w kasie rodzinnej Agencji Pracy w miejscu zamieszkania.

Jakie dodatkowe ubezpieczenia są zalecane dla samozatrudnionych kobiet w ciąży?

Każda osoba prowadząca działalność na własną rękę, zwłaszcza w ciąży, powinna wykupić ubezpieczenie ochrony prawnej dla firm. Ubezpieczenie to pokrywa koszty, które mogą wyniknąć w ramach działalności biznesowej w przypadku możliwych sporów prawnych.

Czy składki ubezpieczeniowe mogą być obniżone po narodzinach dziecka?

Tak, istnieje możliwość obniżenia niektórych składek ubezpieczeniowych na pewien czas po narodzinach dziecka. Należą do nich na przykład składki na prywatne ubezpieczenia na życie i emerytalne.

Gdzie mogę znaleźć wsparcie od osób o podobnych poglądach?

Kobiety, które są matkami i jednocześnie przedsiębiorczyniami, mogą znaleźć wsparcie na stronie mompreneurs.de, która oferuje sieć i przewodnik do właściwej równowagi między samorealizacją a życiem rodzinnym.

Skontaktuj się z nami

kontakt

Przelicz składkę

kalkulator
Informacje ogólne

Odśnieżanie: Kto, kiedy i jak często musi odśnieżać?

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym obowiązków odśnieżania dla właścicieli i najemców, w tym praktycznych…
Informacje ogólne

Opony zimowe w Niemczech. Kluczowe informacje

Nadejście zimy i spadek temperatur oznaczają, że drogi mogą stać się śliskie, a kierowcy muszą…
Informacje ogólne

Błąd w przelewie: Jak odzyskać przelane pieniądze

Prawie codziennie mamy do czynienia z nowoczesnymi transakcjami płatniczymi. Najczęściej dokonujemy przelewów lub bierzemy udział…
A.Niemiec- Specjalista ds. ubezpieczeń ochrony prawnej

About A.Niemiec- Specjalista ds. ubezpieczeń ochrony prawnej