Skip to main content

Zrozum swoje prawa – Beratungshilfe w Niemczech

W Niemczech równość szans oznacza, że każdy ma prawo do dochodzenia swoich praw nawet drogą sądową, bez obaw o niemożliwość pokrycia kosztów. Nikt nie powinien rezygnować z obrony swoich praw ze względu na trudności finansowe. Dzięki Beratungshilfe wielu ludzi ma szansę na wsparcie prawnika i pomoc w kosztach procesu.

Beratungshilfe – Kto może skorzystać?

Beratungshilfe jest dostępna dla osób o niskich dochodach, które potrzebują porady prawnej lub reprezentacji poza sądem oraz w ramach mediacji. Prawo do Beratungshilfe przysługuje każdemu, kto w związku z daną sprawą miałby prawo do pomocy w kosztach procesu bez konieczności wniesienia własnego wkładu finansowego. To ważne – niezależnie od obywatelstwa! Pamiętaj, że Twój dom, w którym mieszkasz, nie wyklucza możliwości skorzystania z Beratungshilfe.

Zakres ochrony

 • Obszar pozasądowy
Beratungshilfe jest udzielana wyłącznie poza postępowaniami sądowymi.
Przykłady:
W prawie socjalnym i administracyjnym postępowanie odwoławcze również podlega obszarowi pozasądowemu. Pozasądowa jest porada dotycząca szans powodzenia skargi przed jej wniesieniem. Pozasądowe są negocjacje mające na celu uniknięcie postępowania sądowego. W postępowaniu sądowym (po złożeniu skargi lub wniosku do sądu) przysługuje zamiast tego pomocy w kosztach procesu.
 • Odróżnienie od ogólnej pomocy
Beratungshilfe jest udzielana wyłącznie w sprawach prawnych, a nie w sprawach tzw. ogólnej pomocy życiowej.
Sprawa jest uznawana za prawną, gdy:
Skoncentrowana jest na poradach prawnych i/lub dotyczy złożonych zagadnień prawnych. Ogólna pomoc życiowa ma miejsce, gdy konieczna jest rzeczywista pomoc, na przykład:
 • Pomoc w czytaniu Pomoc w pokonywaniu barier językowych
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych
 • Pomoc w wypełnianiu wniosków
 • Pomoc w przygotowywaniu dokumentów wymaganych do wniosków o świadczenia socjalne
  W praktyce często trudno jest rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z ogólną pomocą życiową, czy już z prawem. Osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji wątpliwością kierują się zazwyczaj ku ogólnej pomocy życiowej w celu zaoszczędzenia kosztów. Często warto jednak sprzeciwić się takiej uzasadnionej odmowie.

Skontaktuj się z nami

kontakt

Przelicz składkę

kalkulator

Reprezentacja

Ponadto, w przypadku następujących dodatkowych warunków, Beratungshilfe obejmuje nie tylko doradztwo, ale także reprezentację przez prawnika w sprawach pozasądowych:
 • Ze względu na zakres, trudność lub znaczenie sprawy prawnej, osoba nie jest w stanie samodzielnie dochodzić swoich praw po otrzymaniu porady prawnej,
 • Nie dotyczy to spraw karnych lub wykroczeń.

Beratungshilfe w prawie karnym i wykroczeń

W prawie karnym i w sprawach wykroczeń (np. gdy oskarża się osobę o oszustwo w zakresie świadczeń socjalnych lub nałożenie mandatu za niedbałe wprowadzenie fałszywych informacji w wniosku o świadczenia socjalne), Beratungshilfe obejmuje tylko bardzo ogólne doradztwo, na przykład w zakresie ogólnego przebiegu postępowania karnego lub tego, kiedy wcześniejsze wyroki karnego rejestru federalnego zostaną skreślone.
Nie są możliwe tutaj:
 • Dostęp do akt sprawy
 • Doradztwo zindywidualizowane
 • Obrona w sprawie karnego

Wskazówka praktyczna

Pomoc prawna na mocy obrony obowiązkowej nie stanowi możliwości uzyskania darmowego dostępu do przeglądania akt sprawy, otrzymywania doradztwa prawnego dostosowanego do indywidualnego przypadku i reprezentacji w postępowaniu karnym. W przypadku obrony obowiązkowej państwo jedynie finansuje początkowo koszty obrony, jeśli prawo wymaga, aby oskarżony miał obrońcę. Poza przypadkiem uniewinnienia i w przypadku szczególnego określenia prawa, obowiązek zwrotu kosztów obrońcy przez oskarżonego nie zmienia się, mimo że ten jest w trudnej sytuacji finansowej.

Osoby, które nie spełniają wymagań do otrzymania Beratungshilfe i chcą uniknąć wysokich kosztów, powinny rozważyć zabezpieczenie się poprzez polisę ubezpieczenia prawnego. To rozwiązanie pozwoli im na uzyskanie wsparcia prawnego w razie potrzeby, bez obaw o wysokie wydatki. Zachęcam do skontaktowania się z ekspertem ds. ubezpieczenia prawnego lub skorzystania z kalkulatora, który błyskawicznie przeliczy odpowiednią składkę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i sytuacji. Dbając o swoje bezpieczeństwo prawne, można uniknąć nieoczekiwanych kłopotów i oszczędzić sobie stresu związanego z potencjalnymi problemami prawno-finansowymi. Ubezpieczenie prawne stanowi wartościową inwestycję w spokojną przyszłość!

Dowiedz się więcej!

Wniosek o Beratungshilfe

Aby uzyskać Beratungshilfe, osoby dotknięte problemem mogą złożyć wniosek o wspomagające zaświadczenie o Beratungshilfe w biurze składającym wnioski sądowe (Rechtsantragsstelle) w sądzie okręgowym. Dzięki temu zaświadczeniu mogą potwierdzić swoje prawo do otrzymania pomocy prawnej i prawnik może na tej podstawie rozliczyć swoje wynagrodzenie. Nawet w przypadku spraw związanych z prawem socjalnym, zaświadczenie o Beratungshilfe nie może być składane w sądzie socjalnym, a jedynie w sądzie okręgowym. Przy składaniu wniosku do sądu okręgowego należy przedłożyć dowody dochodów i majątku. Należy również wykazać, że pomoc prawna jest konieczna.
Decyzję o przyznaniu Beratungshilfe i wydanie zaświadczenia otrzymuje odpowiedni urzędnik sądowy.
Osoba, która udała się do prawnika bez zaświadczenia o Beratungshilfe, może złożyć wniosek o Beratungshilfe dopiero po fakcie. Jeśli zostanie ona odrzucona, osoba dotknięta problemem musi pokryć koszty związane z usługami prawnika na własny koszt lub prawnik nie otrzyma wynagrodzenia. Co się stanie, zależy od postawy prawnika:
Jeśli prawnik potwierdzi, że przysługuje prawo do Beratungshilfe i umowa z prawnikiem zostanie zawarta na tej podstawie, prawnik nie może wystawić rachunku i ponosi ryzyko odrzucenia wniosku o Beratungshilfe. Jeśli prawnik poinformuje przed rozpoczęciem swojej działalności, że zaświadczenie o Beratungshilfe może zostać odrzucone, wskutek czego oskarżony musi ponieść koszty na własny rachunek, wtedy koszty ponosi oskarżony.

Należy możliwie unikać samodzielnego udania się do biura składającego wnioski sądowe i zabrać ze sobą wsparcie. Często odmawia się Beratungshilfe z powodu nieporozumień. Wsparcie w postaci towarzyszenia przez instytucje pomocy socjalnej należące do kościołów lub stowarzyszeń może pomóc, ale także zabrać przyjaciela, znajomego lub członka rodziny. Warto wziąć ze sobą wszystkie potrzebne dokumenty do złożenia wniosku

Wymagane dokumenty

Określenie, jakie dokumenty są wymagane, jest indywidualne, ale zwykle obejmuje następujące:
 • Potwierdzenia wynagrodzeń z ostatnich 3 miesięcy
 • Umowa najmu
 • Wszystkie decyzje dotyczące świadczeń socjalnych
 • Dowody na temat Twojego problemu prawego (np. decyzja o odrzuceniu, przeciw której chcesz się odwołać, korespondencja itp.)
Dane kontaktowe lokalnych izb adwokackich można znaleźć do pobrania na stronie internetowej Bundesrechtsanwaltskammer pod adresem www.brak.de/die-brak/regionale-kammern/.
Artykuł ten nie stanowi porady prawnej i zaleca się skonsultowanie się z doradcą  przed złożeniem wniosku.

FAQ

Kto może otrzymać Beratungshilfe?

Beratungshilfe mogą otrzymać osoby, które potrzebują pomocy prawnej, ale nie są w stanie jej opłacić. Dotyczy to sytuacji pozasądowych, na przykład w przypadku spraw socjalnych, gdzie osoby dotknięte problemem muszą zapłacić maksymalnie 15 € za poradę od wybranego przez siebie prawnika.

Czym różni się Beratungshilfe od ogólnej pomocy życiowej?

Beratungshilfe dotyczy jedynie spraw prawnych, a nie ogólnej pomocy życiowej. Sprawy prawne mają zazwyczaj charakter porad prawnych, a ogólna pomoc życiowa obejmuje wsparcie w różnych kwestiach codziennego życia, takich jak pomoc w czytaniu, rozumieniu dokumentów, czy wypełnianiu wniosków o świadczenia socjalne.

Jakie usługi obejmuje Beratungshilfe?

Beratungshilfe obejmuje pełną, niezbędną poradę prawną w sprawach pozasądowych. Oznacza to, że osoby korzystające z tej pomocy mają prawo do pełnego wsparcia prawnego, nie tylko pierwszej konsultacji.

Czy Beratungshilfe obejmuje również reprezentację prawną?

Tak, Beratungshilfe obejmuje również reprezentację prawną w sprawach pozasądowych, pod warunkiem, że sprawa jest zbyt skomplikowana lub ważna, aby samemu reprezentować swoje prawa po udzieleniu porady prawnej.

Jakie są warunki uzyskania Beratungshilfe?

Warunki uzyskania Beratungshilfe to: brak możliwości finansowego pokrycia kosztów pomocy prawnej, brak innych dostępnych sposobów uzyskania pomocy, które są dla danej osoby odpowiednie, oraz uniknięcie nadużycia prawa do Beratungshilfe.

Skontaktuj się z nami

kontakt

Przelicz składkę

kalkulator
Informacje ogólne

Odśnieżanie: Kto, kiedy i jak często musi odśnieżać?

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym obowiązków odśnieżania dla właścicieli i najemców, w tym praktycznych…
Informacje ogólne

Opony zimowe w Niemczech. Kluczowe informacje

Nadejście zimy i spadek temperatur oznaczają, że drogi mogą stać się śliskie, a kierowcy muszą…
Informacje ogólne

Błąd w przelewie: Jak odzyskać przelane pieniądze

Prawie codziennie mamy do czynienia z nowoczesnymi transakcjami płatniczymi. Najczęściej dokonujemy przelewów lub bierzemy udział…
A.Niemiec- Specjalista ds. ubezpieczeń ochrony prawnej

About A.Niemiec- Specjalista ds. ubezpieczeń ochrony prawnej