Skip to main content

Automatyczna aktywacja świadczeń (AuLa) w ramach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Prawnego (ARB) oferowana przez DMB Rechtsschutz-Versicherung.

AuLa-Klausel stanowi, że ubezpieczony automatycznie korzysta z rozszerzeń i ulepszeń świadczeń wprowadzonych w przyszłości przez DMB Rechtsschutz, bez konieczności płacenia dodatkowej składki.

Automatyczna aktywacja świadczeń – Korzyści dla ubezpieczonego.

W momencie, gdy DMB Rechtsschutz rozszerza lub ulepsza zakres objętych ubezpieczeniem ryzyk, ubezpieczony automatycznie otrzymuje te świadczenia, jak gdyby zostały one dodane do jego polisy. Niemniej jednak AuLa-Klausel nie dotyczy rozszerzeń lub ulepszeń świadczeń objętych klauzulami ekspertów ani klauzulami prestige.

Ograniczenia i warunki.

Mimo że AuLa-Klausel automatycznie rozszerza i ulepsza świadczenia dla ubezpieczonego, obowiązują pewne ograniczenia. Na przykład nie dotyczy ona świadczeń objętych klauzulami ekspertów ani klauzulami prestige. Ponadto zakres AuLa-Klausel może różnić się w zależności od taryfikatora i warunków.

Skontaktuj się z nami

kontakt

Przelicz składkę

kalkulator

Kontakt z DMB Rechtsschutz-Versicherung.

W przypadku rozszerzenia lub ulepszenia zakresu świadczeń, DMB Rechtsschutz poinformuje ubezpieczonego i da mu możliwość sprzeciwu wobec przeniesienia umowy na nowy taryfikator i warunki. Jeśli ubezpieczony skorzysta z prawa do odstąpienia, umowa pozostaje niezmieniona, zgodnie z dotychczasowymi warunkami.

Informacje o różnych rodzajach ubezpieczeń.

Należy zaznaczyć, że AuLa-Klausel nie obowiązuje we wszystkich rodzajach ubezpieczeń prawnych. Na przykład nie dotyczy ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej związanych z ruchem drogowym ani ubezpieczeń prawnych specjalnie opracowanych dla osób samozatrudnionych lub firm.

Dodatkowe pytania i informacje.

Ogólnie rzecz biorąc, AuLa-Klausel zapewnia ubezpieczonemu pewność i elastyczność, pozwalając mu automatycznie korzystać z rozszerzeń i ulepszeń świadczeń, bez konieczności płacenia dodatkowej składki. Jednak ważne jest, aby dokładnie przemyśleć warunki umowy ubezpieczenia i w razie pytań zwrócić się do ubezpieczyciela.
Ograniczenia czasowe.
Należy pamiętać, że AuLa-Klausel nie działa wstecz. Oznacza to, że ubezpieczony może korzystać tylko z rozszerzeń i ulepszeń wprowadzonych po zawarciu umowy ubezpieczenia. Jeśli potrzebuje on rozszerzenia lub ulepszenia świadczeń, które zostały wprowadzone przed zawarciem umowy, może być konieczne uiszczenie dodatkowej składki lub zawarcie nowej umowy.
Dowiedz się więcej!

Podsumowanie i uwagi końcowe.

Warto podkreślić, że AuLa-Klausel nie obejmuje wszystkich rodzajów świadczeń. Na przykład nie dotyczy ona świadczeń objętych klauzulami ekspertów ani klauzulami prestige. Ponadto zakres AuLa-Klausel może różnić się w zależności od taryfikatora i warunków.

Jeśli ubezpieczony potrzebuje rozszerzenia lub ulepszenia świadczeń, które nie są objęte AuLa-Klausel, może skontaktować się z DMB Rechtsschutz-Versicherung lub ekspertem do spraw ubezpieczenia prawnego, aby sprawdzić, czy będzie musiał zapłacić dodatkową składkę lub zawrzeć nową umowę.

Ważne jest, aby ubezpieczony dokładnie przemyślał warunki umowy ubezpieczenia i zwrócił się do ubezpieczyciela lub eksperta do spraw ubezpieczenia prawnego w razie pytań .

Artykuł ten nie stanowi porady prawnej i zaleca się skonsultowanie się z doradcą  przed złożeniem wniosku.

FAQ

Czym jest AuLa-Klausel w Rechtsschutzversicherung?

AuLa-Klausel to klauzula w Rechtsschutzversicherung, która umożliwia automatyczną aktywację świadczeń bez dodatkowej opłaty.

Jakie korzyści przynosi AuLa-Klausel ubezpieczonemu?

Dzięki AuLa-Klausel ubezpieczony automatycznie otrzymuje rozszerzenia i ulepszenia świadczeń wprowadzonych w przyszłości.

Czy AuLa-Klausel obejmuje wszystkie rodzaje świadczeń?

Nie, AuLa-Klausel nie dotyczy ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej związanych z ruchem drogowym ani ubezpieczeń dla osób samozatrudnionych lub firm.

Czy istnieją ograniczenia czasowe dla AuLa-Klausel?

Tak, AuLa-Klausel działa tylko wstecznie, obejmując świadczenia wprowadzone po zawarciu umowy ubezpieczenia.

Jak skontaktować się z DMB Rechtsschutz-Versicherung w razie pytań dotyczących AuLa-Klausel?

W przypadku pytań można skontaktować się bezpośrednio z DMB Rechtsschutz-Versicherung lub ekspertem do spraw ubezpieczenia prawnego, który udzieli informacji na temat różnic w składkach i zmian w zakresie świadczeń.

Skontaktuj się z nami

kontakt

Przelicz składkę

kalkulator
Informacje ogólne

Odśnieżanie: Kto, kiedy i jak często musi odśnieżać?

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym obowiązków odśnieżania dla właścicieli i najemców, w tym praktycznych…
Informacje ogólne

Opony zimowe w Niemczech. Kluczowe informacje

Nadejście zimy i spadek temperatur oznaczają, że drogi mogą stać się śliskie, a kierowcy muszą…
Informacje ogólne

Błąd w przelewie: Jak odzyskać przelane pieniądze

Prawie codziennie mamy do czynienia z nowoczesnymi transakcjami płatniczymi. Najczęściej dokonujemy przelewów lub bierzemy udział…
A.Niemiec- Specjalista ds. ubezpieczeń ochrony prawnej

About A.Niemiec- Specjalista ds. ubezpieczeń ochrony prawnej