Skip to main content

Chcesz używać obecnie wynajmowanego mieszkania i chcesz wypowiedzieć umowę najmu z powodu własnego zastosowania?
Jako wynajmujący musisz wziąć pod uwagę wiele rzeczy. Wyjaśniamy proste zasady i obowiązki.

Uwaga: Nie możemy ponosić odpowiedzialności za treść, zwłaszcza w odniesieniu do przyszłych zmian prawnych.

– Jako wynajmujący masz prawo wypowiedzieć mieszkanie na cele własne, dla rodziny, członków gospodarstwa domowego lub dla siebie. – Uznane przyczyny to m.in. zmiany w strukturze rodziny spowodowane małżeństwem, rozwodem lub powiększeniem rodziny; potrzeba opieki lub zmiana pracy.
– W zależności od czasu trwania umowy najmu, okres wypowiedzenia wynosi od trzech do dziewięciu miesięcy.
– Jeśli jako wynajmujący zostanie udowodnione oszustwo dotyczące celu własnego, musisz się liczyć z roszczeniami o odszkodowanie w wysokości kilku tysięcy euro.

2

Możliwość wypowiedzenia umowy z powodu własnego zastosowania jest ściśle uregulowana prawnie. Zgodnie z ustawą (§ 573 (2) nr 2 BGB), wynajmujący mogą żądać zwolnienia z najmu tylko dla celów mieszkaniowych, dla siebie, członków gospodarstwa domowego lub swojej rodziny. Do członków rodziny zalicza się na przykład dzieci, wnuki, rodziców lub dziadków, ale także rodzeństwo, siostrzeńcy lub bratankowie. W przypadku dalszych krewnych warunkiem koniecznym jest istnienie szczególnie bliskiego kontaktu z daną osobą – w razie wątpliwości decyduje o tym sąd. Do członków gospodarstwa domowego zalicza się na przykład opiekunów lub pomoc domową. W każdym przypadku wynajmujący muszą przedstawić rozsądne i zrozumiałe uzasadnienie, dlaczego faktycznie potrzebują mieszkania dla siebie lub osób zainteresowanych.

Przy decyzji Sądu Najwyższego (BGH) uznanie celu własnego może być zgłoszone również na korzyść małżonków żyjących oddzielnie lub rozwiedzionych. Należą oni do “tej samej rodziny” niezależnie od trwania małżeństwa (sygn. VIII ZR 35/19).

Wynajmujący muszą podać konkretne powody wypowiedzenia w każdym piśmie wypowiedzenia. Chęć zamieszkania samemu w nieruchomości nie jest wystarczającym dowodem na cel własny. Prawdziwe i zrozumiałe powody dla celu własnego to na przykład:

Wynajmujący chce zamieszkać bliżej miejsca pracy, na przykład po zmianie pracy.
Nowe okoliczności życiowe, takie jak małżeństwo, rozwód, separacja, emerytura, powiększenie rodziny.

Zamieszkanie opiekunów lub krewnych wymagających opieki. Potrzeba mniejszego mieszkania (na przykład po śmierci partnera lub w przypadku ograniczającej choroby).
Przebudowa obecnie zamieszkiwanego przez wynajmującego domu trwała od 1,5 do 2 lat, podczas której wymagane jest tymczasowe mieszkanie zastępcze.
Bliscy krewni potrzebują własnej przestrzeni mieszkaniowej.

Zamierzone wykorzystanie mieszkania do celów komercyjnych: Tutaj nie ma mowy o celu własnym. Jednak w indywidualnych przypadkach możliwe jest ogólne uzasadnione zainteresowanie wypowiedzeniem, jeśli wynajmujący może udowodnić poważne szkody, jakie poniesie, jeśli nie będzie mógł wykorzystać mieszkania w działalności gospodarczej.

Zamierzane tymczasowe użytkowanie przez kilka miesięcy (w tej kwestii istnieją różne orzeczenia – czas przebudowy domu zamieszkiwanego dotychczas przez wynajmującego wynoszący 18 miesięcy został uznany za dopuszczalny. Czas użytkowania dla szkolenia wnuczki wynajmującego przez 2 lata uznano za niewystarczający.)

Wynajmujący dysponuje innym niewynajętym mieszkaniem, które może zaspokoić jego własne potrzeby w ten sam sposób.
Zapowiedź w przyszłości – Wynajmujący wypowiada umowę, ponieważ w przyszłości chce sam użyć mieszkania, chociaż nie ma obecnie celu własnego.

Jeśli powód dla celu własnego przestaje istnieć w trakcie okresu wypowiedzenia i przed wyprowadzką najemcy, zgodnie z prawem jesteś zobowiązany poinformować najemcę. Jeśli tego nie zrobisz, grożą ci roszczenia o odszkodowanie ze strony byłego najemcy, na przykład za koszty przeprowadzki lub wyższą czynsz jego nowego mieszkania.

Jeśli chcesz zgłosić cel własny, musisz wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Zalecamy, aby od samego początku rozmawiać z najemcą. Otrzymanie wypowiedzenia z powodu własnego zastosowania jest dla najemcy szokiem, ponieważ muszą całkowicie przekształcić swoje życie. Postępuj więc uczciwie i zrozumiale wobec sytuacji i daj najemcom jak najwięcej czasu na przygotowanie się.

Aby upewnić się, że powody zgłoszenia celu własnego są zrozumiałe, przedstaw je od samego początku wraz z innymi ważnymi informacjami. Wypowiedzenie zwykłe z powodu celu własnego powinno zawierać następujące informacje:

Dane osoby, dla której wymagane jest mieszkanie.

Jeśli potrzebujesz mieszkania dla osób, które nie są spokrewnione lub dla członków swojego gospodarstwa domowego, musisz dodatkowo wyjaśnić, w jaki sposób jesteś związany z tą osobą.

Konkretne uzasadnienie, dlaczego zgłaszasz cel własny.
Wzmianka o prawie najemcy do sprzeciwu (zgodnie z § 574 BGB), wraz z wymogiem formy pisemnej i terminu. Oznacza to w prostych słowach, że najemca musi złożyć sprzeciw pisemnie najpóźniej dwa miesiące przed zakończeniem umowy najmu.

Czy jako wynajmujący masz alternatywne mieszkanie, które możesz zaoferować najemcy?
Jeśli tak, musisz również poinformować o tym pisemnie w piśmie wypowiedzenia i jednocześnie wyjaśnić, dlaczego nie możesz go używać lub nie chcesz.

W celu skutecznego zgłoszenia celu własnego, musisz przestrzegać zasad formy pisemnej.
Oznacza to, że wypowiedzenie musi być dostarczone najemcy w formie pisemnej i musi być podpisane. Możesz dostarczyć je osobiście, wysłać pocztą poleconą lub dostarczyć za potwierdzeniem odbioru. W celu uniknięcia sporów, zalecamy dostarczenie wypowiedzenia osobiście lub wysłanie pocztą poleconą, aby mieć dowód dostarczenia.

Jeśli najemca złoży sprzeciw, powinieneś skonsultować się z prawnikiem lub doradcą prawnym w celu omówienia dalszych kroków.
Należy pamiętać, że w przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia grożą kary pieniężne lub inne roszczenia ze strony najemcy. W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, aby uzyskać poradę prawna dostosowaną do Twojej konkretnej sytuacji.

Proszę pamiętać, że ten wpis na blogu jest prostym wyjaśnieniem punktów wymienionych w umowie i nie powinien być traktowany jako porada prawna. Aby uzyskać pełne i szczegółowe wyjaśnienie warunków i zasad swojego ubezpieczenia, zawsze powinieneś zwrócić się do wykwalifikowanego specjalisty ubezpieczeniowego (link) lub prawnika

Jeśli macie dodatkowe pytania na ten temat, nie wahajcie się skontaktować z nami

Najcześciej zadawane pytania

Czy mogę skorzystać z mojego ubezpieczenia ochrony prawnej za granicą?

Zazwyczaj tak, jednak zakres ochrony ubezpieczeniowej zależy od postanowień Twojej umowy. Często ochrona jest ograniczona do określonych regionów. Dlatego powinieneś to sprawdzić z góry, zanim wyjedziesz za granicę lub tam przebywasz. 

Kiedy opłaca się zmienić ubezpieczenie ochrony prawnej?

Może być kilka powodów do zmiany ubezpieczenia ochrony prawnej. Należą do nich na przykład znaczne podwyżki składek bez poprawy świadczeń, złe doświadczenia w przypadku szkód, czy lepiej dopasowana oferta innego dostawcy. Pamiętaj jednak o ewentualnych terminach wypowiedzenia u Twojego obecnego ubezpieczyciela. 

Kogo można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej?

Zazwyczaj, oprócz siebie, możesz również ubezpieczyć swojego małżonka lub partnera życiowego, a także swoje niepełnoletnie dzieci w ramach swojego ubezpieczenia ochrony prawnej. W przypadku dzieci pełnoletnich często obowiązują szczególne warunki, na przykład jeśli są jeszcze w trakcie edukacji lub mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym. Dokładne postanowienia różnią się w zależności od firmy ubezpieczeniowej

Jak powinienem postępować, jeśli chcę skorzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej?

Jeśli masz sprawę prawną i chcesz skorzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej, powinieneś najpierw skontaktować się ze swoją firmą ubezpieczeniową. Sprawdzi ona, czy sprawa jest ubezpieczona i czy istnieje perspektywa sukcesu. W przypadku pozytywnej decyzji, ubezpieczenie pokryje koszty adwokata i postępowania. Jeżeli skontaktowałeś się wcześniej z prawnikiem, zazwyczaj on obejmuje zgłoszenie sprawy do ubezpieczyciela.

A.Niemiec- Specjalista ds. ubezpieczeń ochrony prawnej

About A.Niemiec- Specjalista ds. ubezpieczeń ochrony prawnej