Skip to main content

Liczba wypadków drogowych z obrażeniami ciała spowodowanych przez jazdę pod wpływem narkotyków lub alkoholu stale wzrasta, jak wynika z najnowszych statystyk. W roku 2018 odnotowano 13 429 wypadków, w których kierujący pojazdem znajdował się pod wpływem alkoholu. Dodatkowo 2 242 kierowców spowodowało wypadek będąc pod wpływem innych substancji. Dlatego ustawodawca zdecydował się zaostrzyć kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków lub alkoholu.

Ten artykuł przedstawia obowiązujące obecnie kary finansowe oraz kiedy grozi zakaz prowadzenia pojazdów lub nawet utrata prawa jazdy.

Uwaga: Nie możemy ponosić odpowiedzialności za treść, zwłaszcza w odniesieniu do przyszłych zmian prawnych.

Ze względu na negatywny wpływ alkoholu i narkotyków na zdolność prowadzenia pojazdu, ustawodawca przewiduje surowe kary za spożywanie alkoholu w ruchu drogowym. Oprócz mandatu karnego oraz punktów karnej ewidencji kierowców (Flensburg), grozi utrata prawa jazdy, medyczno-psychologiczne badanie (MPU) oraz w zależności od nasilenia, nawet postępowanie karne.

Dla początkujących kierowców w okresie próbnym oraz kierowców poniżej 21. roku życia obowiązuje limit 0 promili. Oznacza to, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest zabronione.

Kierowcy z większym stażem muszą przestrzegać ustawowego limitu promili wynoszącego 0,5, zgodnie z § 24a Rozporządzenia o ruchu drogowym. Jednak już przy stężeniu alkoholu we krwi między 0,3 a 0,5 promila, kierowcy uważani są za względnie niezdolnych do prowadzenia pojazdu, jeśli wykazują objawy wynikające z spożycia alkoholu. Objawy te obejmują między innymi:

 • jazdę na wężyka
 • przekroczenie ciągłej linii
 • beztroskie, wyraźnie lekkomyślne i/lub niepohamowane zachowanie za kierownicą
 • przekroczenie prędkości
 • ignorowanie sygnału świetlnego

Również widoczne zaburzenia kontroli ciała, takie jak niewyraźna mowa, chwiejny chód czy zaczerwienione oczy, mogą prowadzić do uznania niezdolności do prowadzenia pojazdu.

Osoba, która zostanie złapana z stężeniem alkoholu we krwi między 0,5 a 1,09 promila, popełnia wykroczenie – niezależnie od tego, czy doszło do błędu jazdy lub wypadku. W przypadku pierwszego wykroczenia grozi mandat w wysokości 500 euro, 2 punkty karnego w rejestrze w Flensburgu oraz miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów. Przy wartości powyżej 1,10 promila kierowcy są uważani za całkowicie niezdolnych do prowadzenia pojazdu. Oznacza to, że nie muszą występować błędy jazdy ani inne oznaki niepewności w prowadzeniu pojazdu, aby spełnić znamiona przestępstwa “prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości” (§ 316 Kodeksu Karnego).

Tak samo jak prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków jest niedozwolone w Niemczech. Osoba prowadząca pojazd pod wpływem narkotyków popełnia wykroczenie zgodnie z przepisami prawa o środkach odurzających. Uczestnictwo w ruchu drogowym jest zabronione zwłaszcza po zażyciu następujących substancji:

 • Heroina
 • Kokaina
 • Amfetamina
 • THC
 • Morfina
 • Opium
 • LSD

Osoba, która pod wpływem narkotyków stwarza zagrożenie w ruchu drogowym, popełnia przestępstwo. Sąd decyduje, czy nałożyć grzywnę lub karę pozbawienia wolności. W każdym przypadku grozi trzy punkty w rejestrze karnym w Flensburgu oraz utrata prawa jazdy na co najmniej 6 miesięcy.W okresie próbnym prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków jest traktowane jako tzw. wykroczenie typu A. W przypadku pierwszego wykroczenia przedłuża się okres próbny do łącznej liczby czterech lat oraz nakłada się opłatę za udział w kursie doszkalającym. W przypadku drugiego wykroczenia lub pierwszego w przypadku już przedłużonego okresu próbnego, osoba zostaje ostrzeżona. Ponadto zaleca się udział w poradnictwie psychologicznym z zakresu ruchu drogowego. Trzecie wykroczenie lub drugie wykroczenie w przypadku już przedłużonego okresu próbnego skutkuje utratą prawa jazdy.

Osoba, która uczestniczyła w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu lub narkotyków i w wyniku tego utraciła prawo jazdy, zazwyczaj może ponownie ubiegać się o przywrócenie uprawnień do prowadzenia pojazdów po upływie okresu zakazu. Długość okresu zakazu zależy od powagi czynu oraz ewentualnych powtórnych naruszeń i wynosi od 6 miesięcy do 5 lat. Długość okresu zakazu może zostać skrócona poprzez uczestnictwo w kursach poprawiających, terapiach związanych z ruchem drogowym lub innych formach leczenia.

Ważne: Podjęte środki muszą mieć obiektywną skuteczność w celu zmiany zachowania. Osoba dotknięta zakazem prowadzenia pojazdów musi udowodnić, że zostały usunięte wady charakterologiczne, które doprowadziły do nałożenia zakazu.Wskazówka 

Solidne ubezpieczenie ochrony prawnej, pomaga w rozstrzyganiu spornych roszczeń o odszkodowanie i chroni poszkodowanych przed finansowymi konsekwencjami procesu sądowego.

Nasi klienci mogą również skonsultować pilne kwestie prawne za pomocą telefonicznej konsultacji początkowej z kompetentnymi prawnikami

Jeśli macie dodatkowe pytania na ten temat, nie wahajcie się skontaktować z nami

Najcześciej zadawane pytania

Czy mogę skorzystać z mojego ubezpieczenia ochrony prawnej za granicą?

Zazwyczaj tak, jednak zakres ochrony ubezpieczeniowej zależy od postanowień Twojej umowy. Często ochrona jest ograniczona do określonych regionów. Dlatego powinieneś to sprawdzić z góry, zanim wyjedziesz za granicę lub tam przebywasz. 

Kiedy opłaca się zmienić ubezpieczenie ochrony prawnej?

Może być kilka powodów do zmiany ubezpieczenia ochrony prawnej. Należą do nich na przykład znaczne podwyżki składek bez poprawy świadczeń, złe doświadczenia w przypadku szkód, czy lepiej dopasowana oferta innego dostawcy. Pamiętaj jednak o ewentualnych terminach wypowiedzenia u Twojego obecnego ubezpieczyciela. 

Kogo można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej?

Zazwyczaj, oprócz siebie, możesz również ubezpieczyć swojego małżonka lub partnera życiowego, a także swoje niepełnoletnie dzieci w ramach swojego ubezpieczenia ochrony prawnej. W przypadku dzieci pełnoletnich często obowiązują szczególne warunki, na przykład jeśli są jeszcze w trakcie edukacji lub mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym. Dokładne postanowienia różnią się w zależności od firmy ubezpieczeniowej

Jak powinienem postępować, jeśli chcę skorzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej?

Jeśli masz sprawę prawną i chcesz skorzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej, powinieneś najpierw skontaktować się ze swoją firmą ubezpieczeniową. Sprawdzi ona, czy sprawa jest ubezpieczona i czy istnieje perspektywa sukcesu. W przypadku pozytywnej decyzji, ubezpieczenie pokryje koszty adwokata i postępowania. Jeżeli skontaktowałeś się wcześniej z prawnikiem, zazwyczaj on obejmuje zgłoszenie sprawy do ubezpieczyciela.

A.Niemiec- Specjalista ds. ubezpieczeń ochrony prawnej

About A.Niemiec- Specjalista ds. ubezpieczeń ochrony prawnej