Skip to main content

Nawet jeśli masz rację, nie zawsze oznacza to, że masz rację.

Przestrzegaj niżej zawartych punktów i wybierz proste kroki, które pomogą Ci się zabezpieczyć.

Uwaga: Nie możemy ponosić odpowiedzialności za treść, zwłaszcza w odniesieniu do przyszłych zmian prawnych.

Czy potrzebujesz ubezpieczenia ochrony prawnej, zależy od Twoich indywidualnych ryzyk i budżetu. Jeśli dysponujesz wystarczającymi rezerwami finansowymi, aby pokryć ewentualne koszty prawne, możesz zrezygnować z ubezpieczenia ochrony prawnej. W przeciwnym razie, taka polisa może być sensowna, aby chronić Cię przed wysokimi kosztami w przypadku sporów prawnych.

Ubezpieczenie ochrony prawnej może być bardzo użytecznym zabezpieczeniem, zwłaszcza w społeczeństwie, w którym spory prawne stają się coraz częstsze. Jednak ważne jest, aby dokładnie sprawdzić i porównać warunki i koszty ubezpieczenia, zanim podjęta zostanie decyzja. Opinie i doświadczenia innych klientów mogą również pomóc przy wyborze ubezpieczenia ochrony prawnej.

Ubezpieczenie ochrony prawnej chroni Cię przed wysokimi kosztami w przypadku sporów prawnych. Pokrywa koszty adwokatów, sądów i ekspertów, jeśli wpadniesz w spór prawny. Istnieją różne moduły, z których możesz skomponować swoją indywidualną ochronę prawną. Najważniejsze z nich, to:

 • Ochrona prawna w życiu prywatnym
 • Ochrona prawna w pracy
 • Ochrona prawna w mieszkaniu
 • Ochrona prawna w ruchu drogowym
 • Ochrona prawna dla właścicieli budynków lub mieszkań 

Pamiętaj, że ubezpieczenie ochrony prawnej ma na celu ochronę przed kosztami sporu prawnego. Nie jest jednak gwarancją, że wygrasz spór prawny. Ważne jest, aby zawsze dokładnie rozważać swoje opcje prawne i w razie potrzeby zasięgać porady prawnej. 

Udział własny w ubezpieczeniu ochrony prawnej oznacza kwotę, którą musisz pokryć samodzielnie w przypadku sporu prawnego, zanim ubezpieczyciel pokryje pozostałe koszty. Ma to na celu rozwiązywanie drobnych sporów prawnych bez korzystania z ubezpieczenia, co pomaga utrzymać niskie składki dla wszystkich ubezpieczonych. Zalecany przez nas udział własny, to kwota między 100 euro a 150 euro.

Jednak te koszty mogą znacznie się różnić w zależności od Twoich konkretnych cech i potrzeb. Dlatego warto porównać różne oferty, zwracając uwagę zarówno na cenę, jak i na zakres usług i jakość obsługi ubezpieczyciela. 

 • Suma ubezpieczenia: Jest to maksymalna kwota, którą ubezpieczenie wypłaci na spory prawne. Powinna być ona na tyle wysoka, aby pokryć koszty ewentualnego procesu. Suma ubezpieczenia powinna wynosić co najmniej 300 000 €, aby zapewnić Ci odpowiednią ochronę.
 • Okres karencji: Wiele ubezpieczeń ochrony prawnej ma okres karencji. Oznacza to, że po zawarciu ubezpieczenia musisz poczekać pewien czas, zanim będziesz mógł skorzystać z świadczeń. Okres karencji różni się w zależności od rodzaju ochrony prawnej i może wynosić od trzech do sześciu miesięcy. Dla niektórych obszarów prawa, takich jak prawo karne, zazwyczaj nie ma okresu karencji. 
 • Ubezpieczenie wsteczne: Niektóre ubezpieczenia oferują ubezpieczenie wsteczne. Oznacza to, że płacą również za spory prawne, które rozpoczęły się przed zawarciem ubezpieczenia. Jest to jednak raczej wyjątek, a nie reguła. 
 • Wolny wybór adwokata: Niektóre ubezpieczenia ograniczają wybór adwokata, którego możesz użyć w razie sporu prawnego. Zazwyczaj lepiej jest wybrać ubezpieczenie, które umożliwia Ci swobodny wybór adwokata. 
 • Ochrona międzynarodowa: Jeżeli dużo podróżujesz lub mieszkasz za granicą, powinieneś rozważyć ubezpieczenie oferujące ochronę międzynarodową.

Ważne jest, aby pamiętać, że koszty ubezpieczenia ochrony prawnej mogą znacznie różnić się w zależności od ubezpieczyciela, zakresu ubezpieczenia i indywidualnych okoliczności. Dlatego zaleca się, aby uzyskać kilka ofert i dokładnie je porównać, zanim podejmiesz decyzję. Doradca ubezpieczeniowy lub specjalista może pomóc Ci znaleźć ubezpieczenie odpowiednie dla Ciebie.

 • Przeczytaj warunki umowy: Ważne jest, aby dokładnie przeczytać wszystkie warunki umowy. Powinieneś upewnić się, że w pełni rozumiesz warunki ubezpieczenia, w tym limity pokrycia, wyłączenia, okresy karencji i zasady dotyczące udziału własnego. 
 • Proces składania wniosku: Po wyborze ubezpieczenia musisz złożyć wniosek. Proces ten różni się w zależności od ubezpieczyciela, ale zazwyczaj poproszą Cię o podanie kilku informacji osobistych, a możliwe, że także informacji na temat Twoich potrzeb prawnych i historii. 
 • Plan płatności: Musisz zdecydować, jak chcesz płacić za ubezpieczenie. Wiele firm ubezpieczeniowych oferuje różne opcje płatności, w tym płatności miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne. 
 • Rozpoczęcie ubezpieczenia: Rozpoczęcie Twojego ubezpieczenia zależy od warunków Twojego ubezpieczenia. W niektórych przypadkach ochrona może rozpocząć się natychmiast po zawarciu umowy, w innych może obowiązywać okres karencji. 
 • Bieżąca komunikacja z ubezpieczycielem: Po zawarciu ubezpieczenia powinieneś upewnić się, że utrzymujesz komunikację ze swoim ubezpieczycielem. Powinieneś informować go o wszelkich zmianach w Twoich potrzebach prawnych lub sytuacji osobistej. Ponadto, zawsze powinieneś się do nich zwracać w razie pytań lub wątpliwości.W naszym biurze stoi specjalista, który może pomóc w realizacji tych punktów i zapewnić, że wybierzesz najlepsze ubezpieczenie ochrony prawnej dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z ubezpieczenia: Jeśli masz spór prawny, powinieneś jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem, który pomoże Ci w ocenie Twojego przypadku i poinformuje Cię, czy Twój przypadek jest objęty Twoją polisą ubezpieczeniową.

Wybór adwokata: W wielu przypadkach możesz wybrać własnego adwokata, chociaż niektórzy ubezpieczyciele mogą Ci sugerować lub przydzielić adwokata. Ważne jest, abyś czuł się komfortowo z Twoim adwokatem i miał do niego zaufanie. Polskojęzyczni adwokaci znajdują się na naszej stronie

Proces likwidacji szkody: Jeżeli Twoja sprawa jest objęta ubezpieczeniem, Twój ubezpieczyciel rozliczy koszty sporu prawnego bezpośrednio z Twoim adwokatem. W niektórych przypadkach może być konieczne zapłacenie udziału własnego.

Jeżeli Twoje roszczenie zostanie odrzucone: Jeżeli Twój ubezpieczyciel zdecyduje, że Twoja sprawa nie jest objęta ubezpieczeniem, masz prawo odwołać się od tej decyzji. Możesz też skontaktować się z niezależnym organem rozpatrującym skargi.

Bieżące przeglądanie Twojego ubezpieczenia: Zaleca się regularne przeglądanie Twojej polisy ubezpieczeniowej, aby upewnić się, że nadal odpowiada ona Twoim potrzebom. Powinieneś także przejrzeć swoje ubezpieczenie, jeżeli zmieniają się Twoje potrzeby prawne lub sytuacja osobista.

Zmiany w polisie ubezpieczeniowej: Jeżeli chcesz dokonać zmian w swojej polisie ubezpieczeniowej, np. rozszerzyć zakres ubezpieczenia lub dodać udział własny, powinieneś skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem, lub specjalistą w dziedzinie ubezpieczenia prawnego, który może Ci pomóc w dostosowaniu Twojej polisy do Twoich aktualnych potrzeb.

Płatność składek: Upewnij się, że płacisz swoje składki na czas, aby utrzymać swoje ubezpieczenie. Jeśli nie zapłacisz swoich składek, Twój ubezpieczyciel może zakończyć Twoją ochronę ubezpieczeniową.

Zrozumienie Twoich praw i obowiązków: Ważne jest, abyś rozumiał swoje prawa i obowiązki zgodnie z Twoją polisą ubezpieczeniową. Przeczytaj swoją polisę uważnie i upewnij się, że rozumiesz wszystkie warunki i wyłączenia.

Zachowanie wszystkich istotnych dokumentów: Zachowaj wszystkie istotne dokumenty i komunikację z Twoim ubezpieczycielem i adwokatem. Mogą one okazać się pomocne w sporze prawnym.

Pamiętaj, że ubezpieczenie ochrony prawnej służy do pomocy w trudnościach prawnych i pokrywania kosztów sporu prawnego. Jednak nie jest to substytut dobrej porady prawnej. W przypadku pytań prawnych zawsze powinieneś skonsultować się z kwalifikowanym adwokatem. 

Składka za ubezpieczenie ochrony prawnej zależy od wielu różnych czynników. Należą do nich na przykład Twój wiek, status zawodowy (pracownik, samozatrudniony, urzędnik, emeryt, uczeń), miejsce zamieszkania i czy wybierasz udział własny czy nie. Decydujące jest również, które moduły wybierzesz.

Aby dać Ci ogólny obraz: dla pracownika bez udziału własnego i z modułami ochrony prawnej w życiu prywatnym, pracy i ruchu drogowym, roczna składka może wynosić około 150 do 500 euro. 

Z udziałem własnym składka może spaść o około 100 euro rocznie.

Koszty sporu sądowego mogą znacznie różnić się w zależności od przypadku. Oto kilka przykładów typowych kosztów prawnych:

 • Ochrona prawna w mieszkaniu: obniżenie czynszu z powodu pleśni w mieszkaniu: 4933 €
 • Ochrona prawna w mieszkaniu: wniosek o eksmisję z powodu potrzeb własnych wynajmującego: 2947 € 
 • Ochrona prawna w pracy: skarga o ochronę przed zwolnieniem + zastrzeżenia co do świadectwa pracy: 3295 €
 • Ochrona prawna w pracy: pozew z powodu zaległych wynagrodzeń miesięcznych: 2392 €
 • Ochrona prawna w życiu prywatnym: zakup podróbki zegarka przez Internet: 1747 €
 • Ochrona prawna w życiu prywatnym: wady wakacji: 1747 €
 • Ochrona prawna w ruchu drogowym: unieważnienie umowy kupna wadliwego nowego samochodu: 8310 €
 • Ochrona prawna w ruchu drogowym: Procedura dotycząca mandatu karnego (60€ + 1 punkt w Flensburgu) – 860€

Źródło: Statista

Istnieją pewne obszary, które zazwyczaj nie są pokrywane przez ubezpieczenie ochrony prawnej, takie jak:

 • Przestępstwa drogowe (na przykład, świadoma jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających)
 • Budowa i zakup domu
 • Spory rodzinne (w niektórych firmach ubezpieczających możliwe, lecz przy wysokiej karencji, 12 miesięcy)
 • Naruszenia praw autorskich
 • Ryzykowne inwestycje kapitałowe (w niektórych firmach ubezpieczających możliwe)

Niestety, w wielu ubezpieczalniach nie ma pokrycia kosztów obrony w przypadkach działań umyślnych, takich jak np: wyzwiska lub kradzież.

Ubezpieczenie ochrony prawnej zazwyczaj pokrywa koszty adwokatów, procesów sądowych, opłat za świadków, ekspertów i koszty strony przeciwnej, jeśli zostaniesz skazany na zapłatę.

Jednak dokładne świadczenia mogą różnić się w zależności od ubezpieczyciela i wybranych modułów. Na przykład, ubezpieczenie ochrony prawnej dla pracowników może obejmować ochronę prawna w pracy, która jest aktywowana w przypadku sporów pracowniczych. Podobnie, ochrona prawna w mieszkaniu może być pomocna w sporach z wynajmującym lub sąsiadami.

Ubezpieczenie ochrony prawnej ma szereg ograniczeń i wyjątków, jak już wspomniano. Istnieje jednak również szereg obszarów, które mogą być objęte takimi ubezpieczeniami.

Oto niektóre rodzaje ubezpieczeń ochrony prawnej, które są zazwyczaj oferowane:

 • Ochrona prawna w życiu prywatnym: obejmuje prywatne spory prawne, takie jak spory kontraktowe, roszczenia o odszkodowania, prawo podatkowe czy spory sąsiedzkie.
 • Ochrona prawna w pracy: obejmuje spory związane z pracą, np. zwolnienie z pracy, wypadki przy pracy czy mobbing.
 • Ochrona prawna w ruchu drogowym: obejmuje problemy prawne związane z ruchem drogowym, np. wypadki drogowe, mandaty czy spory z warsztatem samochodowym.
 • Ochrona prawna w najmie: obejmuje problemy prawne związane z najmem, np. spory o kaucję, wypowiedzenie umowy najmu czy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.
 • Ochrona prawna w nieruchomościach: obejmuje problemy prawne związane z nieruchomościami, np. spory z robotnikami, sąsiadami czy urzędem skarbowym.
 • Ochrona prawna w sprawach rodzinnych i spadkowych: obejmuje problemy prawne związane z prawem rodzinnym i spadkowym, np. rozwód, alimenty czy testament.

Każdy z tych modułów obejmuje określone obszary prawne i może być wybrany i skombinowany zgodnie z Twoimi osobistymi potrzebami.

Najcześciej zadawane pytania

Czy mogę skorzystać z mojego ubezpieczenia ochrony prawnej za granicą?

Zazwyczaj tak, jednak zakres ochrony ubezpieczeniowej zależy od postanowień Twojej umowy. Często ochrona jest ograniczona do określonych regionów. Dlatego powinieneś to sprawdzić z góry, zanim wyjedziesz za granicę lub tam przebywasz. 

Kiedy opłaca się zmienić ubezpieczenie ochrony prawnej?

Może być kilka powodów do zmiany ubezpieczenia ochrony prawnej. Należą do nich na przykład znaczne podwyżki składek bez poprawy świadczeń, złe doświadczenia w przypadku szkód, czy lepiej dopasowana oferta innego dostawcy. Pamiętaj jednak o ewentualnych terminach wypowiedzenia u Twojego obecnego ubezpieczyciela. 

Kogo można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej?

Zazwyczaj, oprócz siebie, możesz również ubezpieczyć swojego małżonka lub partnera życiowego, a także swoje niepełnoletnie dzieci w ramach swojego ubezpieczenia ochrony prawnej. W przypadku dzieci pełnoletnich często obowiązują szczególne warunki, na przykład jeśli są jeszcze w trakcie edukacji lub mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym. Dokładne postanowienia różnią się w zależności od firmy ubezpieczeniowej

Jak powinienem postępować, jeśli chcę skorzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej?

Jeśli masz sprawę prawną i chcesz skorzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej, powinieneś najpierw skontaktować się ze swoją firmą ubezpieczeniową. Sprawdzi ona, czy sprawa jest ubezpieczona i czy istnieje perspektywa sukcesu. W przypadku pozytywnej decyzji, ubezpieczenie pokryje koszty adwokata i postępowania. Jeżeli skontaktowałeś się wcześniej z prawnikiem, zazwyczaj on obejmuje zgłoszenie sprawy do ubezpieczyciela.

A.Niemiec- Specjalista ds. ubezpieczeń ochrony prawnej

About A.Niemiec- Specjalista ds. ubezpieczeń ochrony prawnej