Skip to main content

Okres karencji w umówię ubezpieczeniowejh ARAG, a konkretnie w taryfie “ARB 2022” (stan na luty 2022).

Co to jest okres karencji?

Przede wszystkim powinniśmy wyjaśnić, co dokładnie rozumiemy przez “okres karencji”. W warunkach ubezpieczenia mówi się o tym, że ubezpieczenie jednak zaczyna obowiązywać dopiero po upływie określonego okresu od początku ubezpieczenia (okres karencji).

Krótko mówiąc, jest to uzgodniony okres pomiędzy początkiem umowy ubezpieczeniowej a momentem, kiedy ochrona ubezpieczeniowa faktycznie zaczyna działać.

Zgodnie z § 7, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie wskazanym w polisie ubezpieczeniowej. Warunkiem tego jest, że pierwsza składka lub jednorazowa składka zostanie zapłacona niezwłocznie po upływie 14 dni od otrzymania polisy ubezpieczeniowej. Umówiony okres karencji pozostaje w każdym przypadku nienaruszony.

Podsumowując, ARAG ubezpieczenie prawne przewiduje określone okresy karencji, w zależności od rodzaju ochrony ubezpieczeniowej. Istnieją jednak specjalne zasady i wyjątki, które obowiązują w określonych przypadkach, aby chronić ubezpieczonych w jak największym stopniu. W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności zawsze zaleca się bezpośredni kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym. Ważne jest również, aby dokładnie przeczytać i zrozumieć całą umowę ubezpieczeniową, aby upewnić się, że otrzymujesz odpowiednią dla siebie ochronę ubezpieczeniową

Okres karencji dotyczy wielu rodzajów świadczeń, które są szczegółowo opisane w warunkach ubezpieczenia ARAG. Wyróżnia się okres karencji trzy miesiące, sześć miesięcy i rok.

Na przykład, okres karencji dla ubezpieczenia ochrony prawnej w pracy i ubezpieczenia ochrony prawnej mieszkań i nieruchomości w taryfie “Aktiv-Rechtsschutz Komfort und Premium” wynosi trzy miesiące. Ubezpieczenie ochrony prawnej w sprawach alimentacyjnych ma natomiast okres karencji wynoszący rok, a ubezpieczenie ochrony prawnej w sprawach małżeńskich przed sądami ma nawet trzyletni okres karencji.

Dla poniższych rodzajów świadczeń, ochrona ubezpieczeniowa istnieje dopiero po upływie określonego okresu od początku ubezpieczenia (czas oczekiwania):

Trzy miesiące czasu oczekiwania dotyczy:

 • Ochrona prawna w zakresie pracy (§ 2 b) w ramach Aktywnej Ochrony Prawnej Komfort i Premium, Aktywnej Ochrony Prawnej Komfort i Premium dla samozatrudnionych, Ochrony Prawnej dla Stowarzyszeń oraz Aktywnej Ochrony Prawnej dla Rolników (§§ 24, 26, 27, 28, 26p,28p)
 • Ochrona prawna dotycząca umów o zatrudnienie (§26p paragraf 1b)
 • Ochrona prawna przeciwko dyskryminacji dla osób samozatrudnionych (Specjalne Warunki 3) w ramach Aktywnej Ochrony Prawnej Komfort i Premium dla osób samozatrudnionych (§§ 28, 28 p)
 • Ochrona prawna w zakresie doradztwa w przypadku postępowania upadłościowego pracodawców (§26p paragraf 4c)
 • Ochrona prawna w zakresie doradztwa w sprawach pracowniczych (§26p paragraf 4e, §28p paragraf 4h)

Rok czasu oczekiwania obowiązuje dla:

 • Ochrony prawnej w sprawach alimentacyjnych (§2m) 
 • Ochrona prawna w sprawach spadkowych (§26p paragraf 4m)

Trzy lata czasu oczekiwania obowiązują dla:

 • Ochrony prawnej w sprawach małżeńskich przed sądem (§2l)
 • Ochrona prawna w postępowaniu o przyznanie miejsc na studiach (§26p paragraf 4f)

ARAG przewiduje w określonych przypadkach wyjątki od okresu karencji lub całkowicie z niego rezygnuje. Na przykład, istnieje ochrona ubezpieczeniowa, jeśli ryzyko było ubezpieczone przez co najmniej trzy lata bez przerwy w ARAG i składka została opłacona.

W przypadkach, kiedy sporny jest skuteczność umowy najmu lub poszczególnych klauzul umowy najmu, ARAG w “Aktiv-Rechtsschutz Premium” rezygnuje z okresu karencji i z zarzutu przedumowności, nawet jeśli umowa najmu została zawarta do trzech miesięcy przed zawarciem umowy ochrony prawnej.

W pewnych przypadkach ARAG rezygnuje z zarzutu przedumowności, co oznacza, że ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, nawet jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe wystąpiło przed początkiem ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z § 7 lub w trakcie okresu karencji. Te szczególne warunki obowiązują tylko, jeśli ryzyko było ubezpieczone przez co najmniej trzy lata bez przerwy w ARAG i składka została opłacona.

Istnieją również specyficzne deklaracje zrzeczenia się, które obowiązują w określonych sytuacjach. Jeśli przykłem sporu jest skuteczność umowy najmu lub poszczególnych klauzul tej umowy, ARAG w Aktiv-Rechtsschutz Premium rezygnuje z okresu karencji i z zarzutu przedumowności, nawet jeśli umowa najmu została zawarta do trzech miesięcy przed zawarciem umowy ochrony prawnej. To jednak obowiązuje tylko, jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe nie było znane przy zawarciu umowy o ochronie prawnej.

Istnieje podobne rozporządzenie dla sporów prawnych z umów kupna-sprzedaży lub leasingu pojazdów. W tym przypadku ARAG w Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Premium rezygnuje z zarzutu przedumowności, nawet jeśli umowa kupna-sprzedaży lub leasingu została zawarta do dwóch tygodni przed zawarciem umowy o ochronie prawnej.

Rezygnacja z zarzutu przedkontraktowego

 1. a) Jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe wystąpiło przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z § 7 lub podczas okresu karencji,

mimo to ARAG zapewnia ochronę ubezpieczeniową w produktach ARAG

 • Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Basis, Komfort i Premium dla osób prywatnych zgodnie z §21, §21b i §21p,
 • Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Basis, Komfort i Premium dla osób samozatrudnionych zgodnie z §23, §23b i §23p,
 • Aktiv-Rechtsschutz Basis, Komfort i Premium dla osób prywatnych zgodnie z §26, §26b i §26p,
 • Aktiv-Rechtsschutz Basis, Komfort i Premium dla osób samozatrudnionych zgodnie z §28, §28b i §28p oraz
 • Aktiv-Rechtsschutz Immobilie Basis, Komfort i Premium zgodnie z §29, §29b i §29p

jeśli narażone ryzyko jest u nas ubezpieczone nieprzerwanie od co najmniej trzech lat i składka została opłacona.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest określany zgodnie z umową ochrony prawnej obowiązującą w momencie dochodzenia praw.

 1. b) Jeśli skuteczność umowy najmu lub poszczególnych klauzul umowy najmu jest sporna, ARAG rezygnuje w taryfach: Aktiv-Rechtsschutz Premium zgodnie z § 26 p, w Aktiv-Rechtsschutz Premium dla osób samozatrudnionych zgodnie z § 28 p oraz w Aktiv-Rechtsschutz Immobilie Premium zgodnie z § 29 p z okresu karencji, z zarzutu przedkontraktowego, nawet jeśli umowa najmu została zawarta do trzech miesięcy przed zawarciem umowy o ochronę prawnej.

  c) W przypadku sporów prawnych wynikających z umów kupna lub leasingu pojazdów lądowych, wodnych lub powietrznych, ARAG rezygnuje w taryfach:
 • Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Premium dla osób prywatnych zgodnie z §21p,
 • Aktiv-Rechtsschutz Verkehr Premium dla osób samozatrudnionych zgodnie z §23p,
 • w Aktiv-Rechtsschutz Premium dla osób prywatnych zgodnie z §26p oraz
 • w Aktiv-Rechtsschutz Premium dla osób samozatrudnionych zgodnie z §28p z zarzutu przedkontraktowego, nawet jeśli umowa kupna lub leasingu została zawarta do dwóch tygodni przed zawarciem umowy o ochronę prawnej.

Warunkiem jest, że nie byłeś świadomy zdarzenia ubezpieczeniowego przy zawieraniu umowy o ochronę prawnej.

 ARAG dba o to, aby w przypadku zmiany z innego ubezpieczyciela nie występowały żadne niekorzyści. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje w kilku specjalnych przypadkach, które są szczegółowo opisane w umowie. Ważne jest tutaj, aby przejście do ARAG było bez żadnych przerw i że poprzednie ubezpieczenie obejmowało określone ryzyko.

Jeśli ubezpieczony przechodzi z innego dostawcy do ARAG, istnieje ochrona ubezpieczeniowa, o ile ryzyko było już wcześniej ubezpieczone w poprzedniej ubezpieczalni i zmiana nastąpiła bezpośrednio. W takich przypadkach ARAG oferuje ochronę ubezpieczeniową w zakresie, jaki gwarantował poprzedni ubezpieczyciel, ale co najwyżej w zakresie warunków umowy ARAG.Proszę pamiętać, że ten wpis na blogu jest prostym wyjaśnieniem punktów wymienionych w umowie i nie powinien być traktowany jako porada prawna. Aby uzyskać pełne i szczegółowe wyjaśnienie warunków i zasad swojego ubezpieczenia, zawsze powinieneś zwrócić się do wykwalifikowanego specjalisty ubezpieczeniowego (link) lub prawnika.

Jeśli macie dodatkowe pytania na ten temat, nie wahajcie się skontaktować z nami

Najcześciej zadawane pytania

Czy mogę skorzystać z mojego ubezpieczenia ochrony prawnej za granicą?

Zazwyczaj tak, jednak zakres ochrony ubezpieczeniowej zależy od postanowień Twojej umowy. Często ochrona jest ograniczona do określonych regionów. Dlatego powinieneś to sprawdzić z góry, zanim wyjedziesz za granicę lub tam przebywasz. 

Kiedy opłaca się zmienić ubezpieczenie ochrony prawnej?

Może być kilka powodów do zmiany ubezpieczenia ochrony prawnej. Należą do nich na przykład znaczne podwyżki składek bez poprawy świadczeń, złe doświadczenia w przypadku szkód, czy lepiej dopasowana oferta innego dostawcy. Pamiętaj jednak o ewentualnych terminach wypowiedzenia u Twojego obecnego ubezpieczyciela. 

Kogo można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej?

Zazwyczaj, oprócz siebie, możesz również ubezpieczyć swojego małżonka lub partnera życiowego, a także swoje niepełnoletnie dzieci w ramach swojego ubezpieczenia ochrony prawnej. W przypadku dzieci pełnoletnich często obowiązują szczególne warunki, na przykład jeśli są jeszcze w trakcie edukacji lub mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym. Dokładne postanowienia różnią się w zależności od firmy ubezpieczeniowej

Jak powinienem postępować, jeśli chcę skorzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej?

Jeśli masz sprawę prawną i chcesz skorzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej, powinieneś najpierw skontaktować się ze swoją firmą ubezpieczeniową. Sprawdzi ona, czy sprawa jest ubezpieczona i czy istnieje perspektywa sukcesu. W przypadku pozytywnej decyzji, ubezpieczenie pokryje koszty adwokata i postępowania. Jeżeli skontaktowałeś się wcześniej z prawnikiem, zazwyczaj on obejmuje zgłoszenie sprawy do ubezpieczyciela.

A.Niemiec- Specjalista ds. ubezpieczeń ochrony prawnej

About A.Niemiec- Specjalista ds. ubezpieczeń ochrony prawnej