Skip to main content

Dodatkowe koszty za gaz, niezależnie od przyczyny ich podwyżki, są przekazywane przez dostawców gazu na klientów. Zazwyczaj jest to zgodne z prawem, chyba że została ustalona gwarancja cenowa. Jeśli cena gazu z umowy wzrośnie, zazwyczaj istnieje prawo do specjalnego wypowiedzenia umowy.

Uwaga: Nie możemy ponosić odpowiedzialności za treść, zwłaszcza w odniesieniu do przyszłych zmian prawnych.

Jeśli koszty pozyskiwania i dystrybucji gazu wzrosną dla dostawców gazu, może to prowadzić do podwyżki cen, ponieważ, podstawowi dostawcy mogą w zasadzie przekazywać wzrost kosztów na konsumentów końcowych, jeśli nie mają wpływu na wzrost cen. Przed podwyżką cen gazu dostawcy muszą poinformować swoich klientów o zmianie ceny za pomocą pisma dotyczącego zmiany ceny lub tzw. powiadomienia o zmianie umowy. Powiadomienie to musi zawierać informacje m.in. o powodzie i zakresie podwyżki ceny oraz poinformować klienta o jego prawie do specjalnego wypowiedzenia umowy. Ta ustawa nie daje jednak końcowemu użytkownikowi zbyt wielkiego pocieszenia, ponieważ według ekspertów nawet dozwolone jest zastosowanie podwyżki ceny gazu już po tygodniu. W takim przypadku klienci mogą skorzystać z prawa do specjalnego wypowiedzenia umowy. Jednak nie oznacza to automatycznie ochrony przed rosnącymi cenami gazu, ponieważ inni dostawcy prawdopodobnie wcześniej czy później dostosują cenę gazu, a nowe umowy mogą być wówczas jeszcze droższe.

Wtedy należy jak najszybciej skontaktować się z dostawcą gazu i wspólnie ustalić realistyczne płatności zaliczkowe. Również możliwością jest rozłożenie płatności na raty i kontynuowanie dostaw gazu na zasadzie przedpłaty. Ignorowanie dostosowania cenowego nie jest dobrym pomysłem, ponieważ może prowadzić do odcięcia dostaw gazu dla klienta. Jeśli jednak zostanie wprowadzona “blokada gazu”,mogą wystąpić dodatkowe koszty związane z wyłączeniem i ewentualnym ponownym uruchomieniem przez technika.

Dostawcy gazu, którzy udzielają gwarancji cenowej w swoich umowach, nie mogą podwyższać cen również z powodu wyjątkowych okoliczności (takich jak wojna czy katastrofy naturalne). Wynika to m.in. z orzecznictwa Sądu Okręgowego w Düsseldorfie, który ostatnio rozpatrywał sprawę dostawcy energii elektrycznej i gazu, który anulował swoją gwarancję cenową ze względu na wybuchające ceny energii spowodowane wojną na Ukrainie. Zgodnie z tymi wyjątkowymi okolicznościami, podstawy umowy przestały obowiązywać (§ 313 Kodeksu cywilnego) i zmiana umowy jest możliwa, twierdził dostawca. Sędziowie mieli jednak inne zdanie i w ramach środków tymczasowych zakazali dostawcy podwyżki cen (Sąd Okręgowy w Düsseldorfie, sygn. akt 12 O 247/22, przysługuje jeszcze możliwość odwołania).

Jeśli dostawca gazu podnosi cenę, musi on nie tylko poinformować swoich klientów odpowiednio wcześnie, ale także zapewnić im prawo do specjalnego wypowiedzenia umowy. W tym sensie podwyżka ceny gazu może być szansą dla konsumenta końcowego. Aby skorzystać z prawa do specjalnego wypowiedzenia umowy, jako klient należy wysłać e-mail lub list do dostawcy w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie umowy i poinformować go o wypowiedzeniu. Należy powołać się na § 41 ust. 5 ustawy o sektorze energetycznym (EnWG). Ponadto, zawsze należy żądać od dostawcy pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia. Następnie klienci mogą cofnąć zgody na bezgotówkowe obciążenia SEPA i znaleźć nowego dostawcę gazu po zakończeniu umowy, aby uniknąć automatycznego przejścia do stosunkowo drogiej podstawowej usługi dostawczej.

Ważne jest, aby wiedzieć, że istnieje wyjątkowa sytuacja, gdy w ogólnych warunkach umowy gazowej jasno określono, że podwyżka lub obniżka ceny wynika z zmienionych podatków, opłat lub składek i jest bezpośrednio przekazywana klientowi. W takim przypadku jesteś zobowiązany do zapłacenia nowej ceny (niezależnie od tego, czy jest wyższa czy niższa) i zazwyczaj nie możesz po prostu powołać się na prawo do specjalnego wypowiedzenia umowy.

Wraz ze wzrostem cen gazu, rzeczy, które dla wielu gospodarstw domowych były dotąd oczywiste, stają się prawdziwymi czynnikami kosztowymi. Na przykład, średnie koszty ogrzewania w budynku wielorodzinnym z gazowym ogrzewaniem wynosiły już około 11,70 euro za metr kwadratowy lub prawie 820 euro rocznie dla mieszkania o powierzchni 70 metrów kwadratowych. W większych domach jednorodzinnych koszty ogrzewania wynosiły już ponad 1500 euro rocznie, nawet bez zauważalnego wzrostu ceny gazu. Według ekspertów można spodziewać się jeszcze większej eksplozji kosztów w 2022 roku.

Podobnie jest z małymi przyjemnościami życia domowego, na przykład z pełną wanną. Aby podgrzać 150 litrów wody (około 0,15 m3 wody) do temperatury 35-38°C, potrzeba około 6 kWh. Przy cenie gazu na przykład 30 centów za kWh, osoba korzystająca z kąpieli płaci tylko za podgrzanie wody 1,80 euro – koszty wody i odprowadzania ścieków nie są wliczone. I to tylko w przypadku, gdy nie ma ciepłej wody uciekającej. W ciągu roku, przy jednej kąpieli tygodniowo, koszty gazu wynoszą już 93,60 euro. Osoba, która bierze dwie kąpiele w tygodniu, płaci już 187,20 euro. Nawet pełna wanna stała się zatem kosztownym przedsięwzięciem.

Natomiast każdy, kto zastąpi kąpiel szybkim prysznicem, może zaoszczędzić koszty gazu. Średnio zużywa się znacznie mniej wody podczas prysznica.Przy czasie trwania prysznica wynoszącym pięć minut, rzeczywiście zużywa się tylko połowę ilości wody, która jest potrzebna do pełnej kąpieli. A jeśli do tego dokupisz prysznic o oszczędnej głowicy, możesz dodatkowo zmniejszyć zużycie ciepłej wody i tym samym koszty gazu.

Jednak oszczędzanie na kosztach gazu dotyczy nie tylko ogrzewania i korzystania z łazienki. Istnieją również inne sposoby, aby zmniejszyć zużycie gazu i obniżyć rachunki. Przykładowo, dobrze izolowane mieszkanie lub dom może zapewnić lepszą efektywność energetyczną i zmniejszyć straty ciepła. Można także zainstalować termostat programowalny, który pozwoli dostosować temperaturę w pomieszczeniach w zależności od potrzeb. Dodatkowo, regularne przeglądy i konserwacja urządzeń grzewczych, takich jak kocioł gazowy, mogą przyczynić się do oszczędności energii i zmniejszenia zużycia gazu.

Ważne jest, aby wiedzieć, że istnieje wyjątkowa sytuacja, gdy w ogólnych warunkach umowy gazowej jasno określono, że podwyżka lub obniżka ceny wynika z zmienionych podatków, opłat lub składek i jest bezpośrednio przekazywana klientowi. W takim przypadku jesteś zobowiązany do zapłacenia nowej ceny (niezależnie od tego, czy jest wyższa czy niższa) i zazwyczaj nie możesz po prostu powołać się na prawo do specjalnego wypowiedzenia umowy.

Podsumowanie

Choć wzrost cen gazu może być wyzwaniem dla konsumentów, istnieją pewne kroki, które można podjąć, aby zarządzać tym wzrostem. Należy być świadomym swoich praw, takich jak prawo do specjalnego wypowiedzenia umowy w przypadku podwyżki cen. Ważne jest również podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie zużycia gazu, takich jak ograniczenie zużycia ciepłej wody czy poprawa efektywności energetycznej budynku.Proszę pamiętać, że ten wpis na blogu jest prostym wyjaśnieniem punktów wymienionych w umowie i nie powinien być traktowany jako porada prawna. Aby uzyskać pełne i szczegółowe wyjaśnienie warunków i zasad swojego ubezpieczenia, zawsze powinieneś zwrócić się do wykwalifikowanego specjalisty ubezpieczeniowego (link) lub prawnika

Jeśli macie dodatkowe pytania na ten temat, nie wahajcie się skontaktować z nami

blog gaz

Najcześciej zadawane pytania

Czy mogę skorzystać z mojego ubezpieczenia ochrony prawnej za granicą?

Zazwyczaj tak, jednak zakres ochrony ubezpieczeniowej zależy od postanowień Twojej umowy. Często ochrona jest ograniczona do określonych regionów. Dlatego powinieneś to sprawdzić z góry, zanim wyjedziesz za granicę lub tam przebywasz. 

Kiedy opłaca się zmienić ubezpieczenie ochrony prawnej?

Może być kilka powodów do zmiany ubezpieczenia ochrony prawnej. Należą do nich na przykład znaczne podwyżki składek bez poprawy świadczeń, złe doświadczenia w przypadku szkód, czy lepiej dopasowana oferta innego dostawcy. Pamiętaj jednak o ewentualnych terminach wypowiedzenia u Twojego obecnego ubezpieczyciela. 

Kogo można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej?

Zazwyczaj, oprócz siebie, możesz również ubezpieczyć swojego małżonka lub partnera życiowego, a także swoje niepełnoletnie dzieci w ramach swojego ubezpieczenia ochrony prawnej. W przypadku dzieci pełnoletnich często obowiązują szczególne warunki, na przykład jeśli są jeszcze w trakcie edukacji lub mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym. Dokładne postanowienia różnią się w zależności od firmy ubezpieczeniowej

Jak powinienem postępować, jeśli chcę skorzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej?

Jeśli masz sprawę prawną i chcesz skorzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej, powinieneś najpierw skontaktować się ze swoją firmą ubezpieczeniową. Sprawdzi ona, czy sprawa jest ubezpieczona i czy istnieje perspektywa sukcesu. W przypadku pozytywnej decyzji, ubezpieczenie pokryje koszty adwokata i postępowania. Jeżeli skontaktowałeś się wcześniej z prawnikiem, zazwyczaj on obejmuje zgłoszenie sprawy do ubezpieczyciela.

A.Niemiec- Specjalista ds. ubezpieczeń ochrony prawnej

About A.Niemiec- Specjalista ds. ubezpieczeń ochrony prawnej